Go to the page content
Krevní cukr | 4 min. čtení

Diabetes 2. typu – co se vám odehrává v těle?

Pokud máte cukrovku 2. typu, tělo postupně přestane vytvářet dostatek inzulinu a je méně schopno využívat inzulin, který účinně produkuje. Kvůli příliš malému množství inzulinu nedokáže tělo absorbovat glukózu, kterou jste získali ze snězeného jídla, přičemž hladiny cukru v krvi stoupají a škodí zdraví.

Při kontrole diabetu 2. typu je důležité porozumět souvislosti mezi inzulinem, hladinou cukru v krvi a průměrnou hladinou cukru v krvi v průběhu času – známé také jako test HbA1c.

Proč je test HbA1c důležitý?

Hba1c odráží hladiny cukru v krvi za poslední dva až tři měsíce. Zdravotnický pracovník vám provede krevní test, při kterém změří hodnotu HbA1c a použije ji k nastavení cílového rozmezí hladin cukru v krvi.

Pokud máte cukrovku 2. typu, každý pokles hladiny HbA1c o 1 % snižuje riziko komplikací. Na níže uvedeném obrázku jsou uvedena rozmezí cílových hodnot HbA1c pro osoby ve stavu před cukrovkou a s cukrovkou 2. typu.

Vysoká a nízká hladina krevního cukru

Jakkoli je velmi důležité držet se v cílovém rozmezí HbA1c stanoveném lékařem, je normální, že cukr v krvi bude během dne v závislosti na řadě faktorů kolísat. Může však být nebezpečné, pokud hladina cukru v krvi stoupne nad nebo pod zdravý rozsah a nebude se to řešit.

Co je vysoká hladina cukru v krvi?

Vysoké hladiny cukru v krvi, známé jako hyperglykémie, poškozují cévy. To může omezit dodávky krve bohaté na kyslík a živiny do orgánů a nervů a po čase způsobit závažné zdravotní komplikace.

Kontrola hladin cukru v krvi vám pomůže vyhnout se komplikacím, jako jsou:

 • infarkt myokardu
 • náhlá mozková příhoda se zhoršeným zrakem nebo oslepnutím
 • onemocnění ledvin
 • nervové potíže
 • blokovaný oběh krve v chodidlech
 • amputace končetiny v důsledku gangrény

Co je nízká hladina cukru v krvi?

Nízká hladina cukru v krvi, známá jako hypoglykémie, nastává, když hladiny cukru v krvi klesnou pod 4,0 mmol/l neboli 72 mg/dl.

Vysoké hladiny cukru v krvi jsou nebezpečné v dlouhodobém horizontu, ale i nízké hladiny cukru v krvi mohou váš zdravotní stav ovlivnit.

Jaké jsou příznaky nízké hladiny cukru v krvi?

Možná jste nízkou hladinu cukru v krvi již měli, aniž byste si toho byli vědomi. Lidé s cukrovkou, kteří užívají léky, musí vědět, jaké jsou známky a příznaky nízkých hladin cukru v krvi. Mohou sem patřit:

 • roztřesenost nebo pocit slabosti
 • pocení, zimnice a upocenost
 • zmatenost
 • bolesti hlavy
 • velmi rychlá nebo rychlá tepová frekvence
 • lehké točení hlavy nebo závratě
 • nervozita, úzkost nebo podrážděnost
 • rozmazané nebo zhoršené vidění

Nízká hladina cukru v krvi a její příznaky mohou být nebezpečné, přičemž musíte vědět, co dělat, pokud se objeví.

Co způsobuje nízké hladiny cukru v krvi?

Nízké hladiny cukru v krvi můžete mít z mnoha důvodů, například pokud:

 • provádíte neplánované cvičení
 • vynecháte nebo se opozdíte s jídlem nebo svačinou
 • užijete příliš mnoho inzulinu nebo sekretagogum inzulinu (induktory sekrece inzulinu; sulfonylmočovina a glinidy)
 • konzumujete alkohol bez jídla
 • zažijete stresové situace

Jak na příhody s nízkou hladinou cukru v krvi

Studie ukazují, že lidé s diabetem 2. typu při léčbě inzulinem prodělají za rok v průměru 23 příhod s nízkou hladinou cukru v krvi (mírné nebo středně závažné).

Účinky nízkých hladin cukru v krvi mohou být u každého jiné, přičemž příznaky hypoglykemie mohou být mírné až závažné.

Opakované hypoglykémie mohou časem vést ke ztrátě „povědomí o hypoglykémii“, kdy pacient přestane příznaky nízkých hladin cukru v krvi pociťovat, takže je pak obtížnější je identifikovat a těžší zvládat.

Pokud se u vás nízké hladiny cukru v krvi objevují, je důležité, abyste to probrali s lékařem nebo zdravotní sestrou. V některých případech přinese okamžitou úlevu vypití ovocné šťávy nebo snězení 3 bonbonů, případně snězení 3 nebo 4 tablet s cukrem, pokud je máte na základě doporučení lékaře nebo zdravotní sestry. Při hledání nejlepších možností řešení hypoglykémií vám může pomoci váš lékař, který může upravit dávku ostatních léků na cukrovku, aby se riziko nízkých hladin cukru v krvi snížilo.

Související články