Go to the page content
Prostředí | 2 min. čtení

Jaké jsou dopady mého inzulinového pera na životní prostředí?

Zlepšuje se informovanost o problémech životního prostředí, například globální oteplování, plastový odpad a nedostatek vody, proto se možná ptáte: Jaké jsou dopady mého inzulinového pera na životní prostředí?

Za posledních 25 let společnost Novo Nordisk přezkoumala dopady svých výrobků na životní prostředí ve všech fázích jejich životního cyklu. Díky tomu známe uhlíkovou stopu výrobku neboli součet všech emisí během celé životnosti výrobku. Ambicí naší společnosti a našich výrobků (včetně inzulinového pera) jsou nulové dopady na životní prostředí. Abychom tyto cíle naplnili, přecházíme na udržitelnější technologie.

Přechod od biologicky rozložitelných plastů až po bioplasty

Vše začíná u plastu, ze kterého se naše pera vyrábějí. Dříve jsme se zaměřovali na používání biologicky rozložitelných plastů, které se rozloží, jakmile se stanou odpadem. Nicméně když jsme zkoumali životní cyklus našich výrobků, zjistili jsme, že takové plasty nejsou nutně biologicky rozložitelné na skládce nebo v přírodě, ale pouze když jdou do průmyslových kompostovacích závodů. Zjistili jsme také, že biologicky rozložitelné plasty nemusí být tím nejlepším řešením, když vezmeme v úvahu recyklaci per.

Protože chceme, aby byly složky našich výrobků recyklovány a používány opakovaně, přesouváme se od používání biologicky rozložitelných plastů k vysoce kvalitním bioplastům. Také hledáme udržitelnější suroviny z přírodních zdrojů (například dřevo, rostliny nebo plodiny) namísto tradičně vyráběných plastů z ropy a plynu. V současnosti se provádí výzkum, jak nejlépe používat tyto biomateriály v našich výrobcích.

Uzavření kruhu vytváří nulu

Stejně jako jsme přešli od biologicky rozložitelných plastů, opouštíme také postup „vezmu, vyrobím a zlikviduji“ – tedy postup, kdy nakupujete suroviny, přeměníte je na výrobky a vyhodíte je jako nepotřebný odpad.

V rámci naší ambice nulového odpadu jsme přijali způsob myšlení, který se zaměřuje na vymýšlení výrobků, které lze recyklovat nebo opakovaně používat do nových produktů. To vedlo ke změnám v našich obchodních postupech, abychom minimalizovali spotřebu a eliminovali odpad, ale také ke spolupráci s dodavateli, kteří sdílejí naši vizi. Víme, že naše ambice je odvážná, ale usilujeme o to, abychom ji přetavili do realizovatelných zásad.

Naší další ambicí je také to, aby žádné emise – z našich provozů, továren a závodů – neznečišťovaly místní prostředí. I když jsme vždy brali znečištění velmi vážně, nyní se ještě více zaměřujeme na radikální ukončení emisí CO2.

Naše odpovědnost vůči vám

Při zdokonalování našich postupů v oblasti životního prostředí jste a i nadále zůstáváte naší prioritou vy. Neseme odpovědnost za snížení dopadu našich výrobků a pracujeme na tom, abychom zajistili, že jsou ekologicky šetrné k životnímu prostředí. Doufáme, že vám to umožní soustředit se na své zdraví a zachovat si kontrolu nad nemocí. Protože pokud ji máte pod kontrolou, snižujete také dopady celé léčby na životní prostředí.

Související články

Strava při cukrovce 2. typu
Chování | 2 min. čtení

Strava při cukrovce 2. typu

Zdravá strava je mocným nástrojem ke zvládání cukrovky 2. typu, který vám pomáhá udržet kontrolu nad cukrovkou a zlepšit celkovou pohodu.