Go to the page content
Injekce a pera | 3 min. čtení

Péče o inzulinové pero

Inzulinová pera, bez ohledu na to, zda jsou jednorázová, nebo opakovaně použitelná, se musí správně používat a skladovat, aby fungovala bezpečně a účinně. Zde zjistíte, jak o inzulinové pero správně pečovat.

Péče o jednorázové pero

Skladování

 • Neotevřené jednorázové pero můžete skladovat při pokojové teplotě (nejvýše 30 °C) po dobu maximálně 4 týdnů nebo v chladničce (2 až 8 °C) až do uplynutí doby použitelnosti, ale nevystavujte je mrazu.
 • Po otevření vydrží jednorázové pero nejvýše 4 týdny, ať už při pokojové teplotě (ne vyšší než 30 °C), nebo v chladničce (2 až 8 °C).
  • Pero neponechávejte v autě nebo na jiném místě, kde by mohlo být příliš horko nebo příliš zima.
 •  Víčko vždy nechávejte na peru – chrání lék uvnitř před světlem (otevřené i neotevřené).
 • Přečtěte si naše pokyny týkající se cestování.

Manipulace s perem

 • S jednorázovým perem zacházejte opatrně. Hrubé nebo nesprávné zacházení by mohlo způsobit nepřesné dávkování.
 • Jednorázové pero nesmí spadnout na tvrdý povrch. Pokud spadne nebo máte podezření, že není v pořádku, pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno, připevněte novou jehlu a ještě před vstříknutím zkontrolujte průtok inzulinu.
 • Jednorázové pero nedoplňujte. Po vyprázdnění vyhoďte použité pero do koše nebo postupujte podle místních pokynů pro likvidaci (více informací naleznete v příbalové informaci).
 • Pokud je jednorázové pero vadné, nepokoušejte se je opravit ani demontovat. Hoďte je do koše nebo postupujte podle místních pokynů pro likvidaci odpadu a otevřete nové pero.

Čištění

 • Jednorázové pero nevystavujte prachu, nečistotě nebo tekutinám.
 • Jednorázové pero nerozkládejte, abyste je vyčistili.
 • Pokud je to nutné, jednorázové pero vyčistíte vlhkým hadříkem, ale nenamáčejte je, neponořujte je ani je ničím nemažte.

Péče o trvalé pero

Skladování a manipulace

 • Trvalé pero je odolné, přesto je lze poškodit. Zacházejte s ním opatrně a chraňte je před prachem a nečistotami, když není v pouzdře.
 • Vyhýbejte se situacím, kdy může dojít k poškození trvalého pera, a ponechejte je v pouzdře, kdykoli je to možné. V pouzdře můžete skladovat také náhradní zásobní vložky Penfill® a jehly NovoFine®.
 • Podrobnosti o skladování zásobních vložek a době skladování naleznete v příbalovém letáku k peru Penfill®.

Čištění

 • Trvalé pero nevyžaduje žádnou údržbu kromě čištění.
  • Nečistoty a prach lze odstranit měkkým, suchým kartáčkem.
  • Trvalé pero vyčistíte navlhčeným hadříkem s jemným čisticím prostředkem.
  • Trvalé pero nečistěte roztokem obsahujícím alkohol, jód (nebo podobnou látku) nebo saponát s obsahem chlóru.
  • Trvalé pero neponořujte do vody, protože by to mohlo poškodit jeho mechanický systém.

Mějte na paměti:

 • Trvalé pero se smí používat pouze způsobem popsaným v návodu k použití.
 • Pokud budete mít potíže s trvalým perem, obraťte se na svého zdravotnického pracovníka. Všechna vadná pera zkontroluje společnost Novo Nordisk, která zajistí vysoký standard kvality.
 • Trvalé pero nikdy neopravujte sami.
Jak snížit riziko onemocnění srdce
Prevence | 3 min. čtení

Jak snížit riziko onemocnění srdce

Kontrola diabetu 2. typu může také znamenat snížení rizika onemocnění srdce. Zde se dozvíte, co můžete v obou těchto věcech udělat.

Pera, jehly a injekce
Injekce a pera | 4 min. čtení

Pera, jehly a injekce

Podávání injekcí může být velmi zatěžující nebo vyvolávat obavy. Tento průvodce vám pomůže si při podávání injekcí více věřit.