Go to the page content
8 min. læsetid

Det gør Novo Nordisk

De miljømæssige udfordringer har aldrig været mere kritiske eller mere presserende, end de er i dag. Stigende forbrug, industrialisering og urbanisering truer ikke blot bæredygtigheden af det miljø, vi lever i, men også sundheden for mennesker rundt om i verden.

Hvert år bruger vi milliarder af liter vand og store mængder energi og ressourcer til fremstilling af lægemidler, og vores CO2 -udledning fortsætter med at stige, især inden for transport.

Novo Nordisk distribuerer hundreder af millioner hætteglas og injektionspenne til mennesker, der har brug for dem – og efterspørgslen efter vores behandlinger vokser. Vores produkter er lavet af materialer af høj kvalitet, men efter brug bliver de desværre ikke genanvendt. Det placerer os i frontlinjen for nogle af de største miljøspørgsmål: klimaforandringer, vand- og ressourceknaphed, forurening og plastaffald. For at vise vejen og være på forkant med forandringerne har vi anlagt en ambitiøs og bred tilgang i hele virksomheden for at løse miljøproblemet.

Vi har vedtaget en ny miljøstrategi med en ambition om at opnå nul miljøpåvirkning.

Konkrete initiativer

Vores strategi udfordrer os til at finde nye måder at designe produkter på, der kan genanvendes, omforme vores forretning for at minimere forbrug og affald samt samarbejde med leverandører, der deler vores mål. Og vi er altid på udkig efter nye måder, hvorpå vi kan gøre mere.

Projekt returpenTM

Hvert år producerer Novo Nordisk mere end 600 millioner injektionspenne til mennesker verden over. Efter brug ender mange af dem som affald, og det er synd. For materialerne i dem er af høj kvalitet og kan godt genanvendes.

Derfor har vi den 1. februar 2022 lanceret returpen™ – en landsdækkende returordning, som i al sin enkelhed ud på at indsamle brugte injektionspenne fra Novo Nordisk, så materialerne fra dem kan genanvendes. Glasset fra injektionspennen kan gensmeltes, mens plasten kan genanvendes til andre brugbare genstande. Der er mange muligheder, og vi er i gang med at udforske, hvor de genanvendte materialer kan gøre størst nytte.

Den landsdækkende returordning bygger på et pilotprojekt, som vi testede i Kolding, København og Aarhus. Her lykkedes det på 12 måneder at indsamle 77.000 brugte penne på apoteker.

Vi er rigtig glade for opbakningen. For det er ingen hemmelighed, at det kræver et godt samarbejde med penbrugere, apoteker og sundhedspersonale at indsamle brugte injektionspenne. Nye rutiner skal etableres, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at pennene fremover kan afleveres på apoteket.

Vi siger på forhånd tak til alle jer, der gør en indsats for at indsamle og aflevere de brugte injektionspenne, og ikke mindst til jer, der vil dele jeres oplevelser og erfaringer med os.

Læs mere eller se en video om pilotprojektet her:

Grøn transport

Novo Nordisk har indgået en aftale med Maersk, der de kommende tre år skal transportere vores lægemidler. Det skal ske ved hjælp af såkaldt ’grøn transport’, der skal bidrage til at reducere vores CO2-aftryk.

Grøn transport betyder, at vores medicin vil blive transporteret med udvalgte Maersk-skibe, der sejler på bæredygtigt biobrændstof. På land vil lastbiler med såkaldte regummierede dæk stå for transporten. Det betyder i praksis, at man erstatter slidbanen på slidte dæk, fremfor at udskifte hele dækket, og derved forlænges dækkenes levetid.

I august 2021 er vi sammen med medicinalgrossisten og -distributøren TMJ forsøgsvis begyndt at levere medicin til udvalgte apoteker og et sygehusapotek i Trekantområdet med el-biler. Det kan blive startskuddet til en mere miljøvenlig distribution af medicin til hele landet.

Resultatet af den grønne transport skal gerne blive mindre CO2-udledning, partikelforurening og støj.

Se en video om pilotprojektet her:

Dit valg

Når du vælger et produkt fra Novo Nordisk, træffer du et miljøbevidst valg. Det gælder uanset om du bruger flergangspenne eller engangspenne – og det gælder uanset, hvilken insulin eller GLP-1 dine penne indeholder. Årsagen er, at Novo Nordisk konstant arbejder på at forbedre både produktion, transport og medicinske produkter, så vi sætter det lavest mulige aftryk på planeten. Og udover at arbejde og producere så bæredygtigt, vi kan, arbejder vi hele tiden på at forbedre vilkårene for mennesker med diabetes. Bl.a. ved at sikre lige adgang til medicin og forebygge, at flere udvikler type 2-diabetes. 

Men hvis du ønsker at hjælpe os med at agere endnu mere bæredygtigt og fremme vores fælles indsats for miljøet, så er der flere ting, du kan gøre:

Returner din pen

Din injektionspen fra Novo Nordisk består bl.a. af plast og glas af høj kvalitet. Den er simpelthen for god til at blive smidt ud. Derfor har vi oprettet et returpen-system, så du kan aflevere dine brugte penne på apoteket. Så sørger vi for, at materialerne får nyt liv fremfor at ende som affald.

Læs mere om ReturpenTM

Vælg en flergangspen

Samme insulin uanset pen

At vælge en flergangspen/genanvendelig pen har ingen betydning for din insulin. Du kan altså bruge præcis den samme insulin i din pen, hvad enten pennen kan bruges flere gange eller smides ud efter brug.

Sådan skifter du til flergangspen

Hvis du har lyst til at skifte til en flergangspen/genanvendelig pen, så tal med din praktiserende læge eller dit diabetescenter.

Relevante artikler

Penne, nåle og injektioner
Gode råd | 4 min. læsetid

Penne, nåle og injektioner

Det er overvældende for de fleste at begynde med injektioner. Her kan du lære, hvordan du bliver tryg ved at injicere (indsprøjte) medicinen selv.

Nul miljøpåvirkning - Circular for Zero
8 min. læsetid

Nul miljøpåvirkning - Circular for Zero

Bæredygtighed er mere end grøn produktion – det betyder ganske simpelt, at alt det, vi gør, skal vi kunne fortsætte med i fremtiden, uden at det skader mennesker, virksomheder og naturligvis miljøet.