Go to the page content
Perusteet | 2 min. lukemisaika

Diabeteksen munuaistauti

Virtsassa liikaa valkuaista

Diabetekseen liittyvä munaissairaus (aiemmin käytetty nimitystä diabeettinen nefropatia) on tauti, joka voi johtaa munuaisten toiminnan heikkenemiseen. Sen ensimmäisiä merkkejä on valkuaisen liiallinen erittyminen virtsaan eli albuminuria. Tämä todetaan noin joka viidennellä tyypin 2 diabetespotilaista jo diabeteksen toteamishetkellä.

Munuaisten toiminta voi heiketä myös siten, että valkuaista ei erity liikaa. Tällöin tilanne voidaan tutkia tarkastelemalla, väheneekö munuaiskerästen laskennallinen suodatusnopeus (eGFR). Jopa puolella diabetespotilaista tämä on ainoa merkki munuaisten heikentymisestä.  

Eteneminen

Munuaisten toiminnan heikentyminen ja vähäinen valkuaisen määrä virtsassa ei aiheuta oireita. Munuaistauti voikin edetä pikkuhiljaa sitä havaitsematta. Sen vuoksi munuaisten suodatusnopeutta ja virtsan valkuaisaineen määrää seurataan diabetespotilaalla vuosittain. Munuaisten suodatusnopeus määritetään verikokeella. Virtsan albumiinin määrä tutkitaan virtsanäytteestä, nykyisin yleensä aamulla otettavasta kertavirtsanäytteestä.

Kymmenen vuotta diabetesdiagnoosin jälkeen albuminuriaa esiintyy noin 25–35 prosentilla potilaista.  Edetessään tauti voi aiheuttaa liiallisesta proteiinin menetyksestä tai munuaisten vajaatoiminnasta aiheutuvia oireita, kuten turvotuksia ja väsymystä. Munuaisten vajaatoiminnaksi sairaus etenee noin 10–15 % prosentilla. Vakavimmillaan tila johtaa dialyysiin tai munuaisen siirtoon, mutta näin tapahtuu vain pienelle osalle sairastuneista.

Munuaisten toiminta voi palautua normaaliksi

Hyvä hoitotasapaino vaikuttaa tehokkaasti myös munuaisten toimintaan. Verenpaineen ja verensokerin hyvällä hoidolla voidaan sekä ehkäistä diabetekseen liittyvän munuaistaudin kehittyminen, että jopa korjata jo kehittynyt albuminuria.

Tarvittaessa hoidossa voidaan käyttää lääkitystä tavoitearvojen saavuttamiseksi ja niissä pysymiseksi. Tupakoinnin lopettaminen voi puolestaan hidastaa taudin etenemistä. Terveellinen ravinto on hyvä myös munuaisille. Vähäsuolaista, kohtuullisesti proteiinia sisältävää ruokavaliota voi noudattaa seuraamalla lautasmallia. Tällöin ruokamäärä pysyy helpommin kohtuullisena ja proteiinin määrä sopivana. Ruokavalio voidaan tarvittaessa suunnitella yksilöllisesti taudin vaiheen mukaisesti.   

Vaikka tyypin 2 diabetesta sairastavien määrä on viime vuosina kasvanut, on vakavien munuaissairauksien ilmaantuvuus laskenut.

Lähteet
  1. Diabeteksen munuaistauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 20.11.2020). www.käypähoito.fi
  2. Diabetes ja munuaiset. Diabetestalo.fi, haettu 20.11.2020. www.terveyskyla.fi
  3. https://www.muma.fi/files/4756/Suomen_munuaistautirekisteri_raportti_2018.pdf, haettu 16.12.2020.
  4. Ruokavalio munuaisten vajaatoiminnassa. Diabetestalo.fi, haettu 16.12.2020. www.terveyskyla.fi
  5. Mustajoki, Pertti. Diabeteksen munuaissairaus (diabeettinen nefropatia). Lääkärikirja Duodecim 20.2.2019. www.terveyskirjasto.fi
  6. Ruokavalio. Munuais- ja maksaliitto. https://www.muma.fi/sairaudet/munuaiset/sairastuneen_arki/ruokavalio, haettu 16.12.2020.
  7. Suomen munuaistautirekisteri. Vuosiraportti 2018.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

FI20NNM00052 12/2020