Go to the page content
Perusteet | 3 min. lukemisaika

Elämä diagnoosin kanssa – mitä seuraavaksi?

Saatuasi diagnoosin voit ryhtyä toimenpiteisiin, joilla saat terveytesi hallintaan ja vältät vakavat komplikaatiot. Ota tilanne haltuun lukemalla mahdollisimman paljon tietoa tästä sairaudesta ja sen hoidosta.

Terveelliset elämäntavat


Tyypin 2 diabeteksen onnistuneen hoidon perusta on elintapahoito. Terveellinen ja painonhallintaa tukeva ruokavalio sekä riittävä liikunta laskevat ja tasapainottavat verensokereita ja helpottavat myös lääkehoidon toteuttamisessa. Elintapahoidolla voi olla myös merkittävä osuus tyypin 2 diabeteksen etenemisen hidastamisessa. Esimerkiksi jo muutaman kilon painon pudotus voi parantaa insuliiniherkkyyttä ja parantaa haiman insuliierityskykyä (lue lisää mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse).

Psyykkinen terveys


Diabeteksen fyysisen puolen hallitsemisen lisäksi on tärkeää olla tietoinen diabeteksen vaikutuksista psyykkiseen terveyteesi. Tyypin 2 diabeteksen tehokas hoito voi olla stressaavaa ja hyvin kuormittavaa. Negatiivisten tunteiden huomiotta jättäminen voi pahentaa fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Psyykkinen hyvinvointi ja fyysinen terveys liittyvät läheisesti toisiinsa diabeteksessa, joten on erittäin tärkeää huolehtia molemmista.
 

Psyykkinen terveys ja tyypin 2 diabetes: mikä yhteys näillä on?

  • Masennus/ahdistuneisuus: On normaalia tuntea olonsa toisinaan alakuloiseksi, mutta jatkuviin surun tai toivottomuuden tunteisiin on puututtava, koska ne voivat estää diabeteksen hyvää itsehoitoa.
  • Stressi: Stressi aiheuttaa verensokeritasosi nousun, kun elimistösi vapauttaa varastoitua glukoosia verenkiertoosi valmistautuessaan ”taistelemiseen tai pakenemiseen”.
  • Uniongelmat: Huonot nukkumistottumukset ja riittämätön uni voivat vaikuttaa negatiivisesti verensokeritasoosi.

Tarvitsemasi tuen saaminen hoitotiimiltäsi, perheeltäsi ja ystäviltäsi on erittäin tärkeä osa diabeteksesi hoitoa. Muista, että avun hankkiminen ei ole heikkouden merkki, vaan merkki siitä, että pyrit saamaan tyypin 2 diabeteksen aktiivisesti hallintaan.

Lähteet
  1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito-suositus, 2018. www.kaypahoito.fi
  2. Ilanne-Parikka ym. Diabetes. 1.painos, Kustannus oy Duodecim 2019.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Diabetes päivä kerrallaan
Elintavat | 6 min. lukemisaika

Diabetes päivä kerrallaan

Tyypin 2 diabes on pitkäaikaissairaus, joka vaikuttaa päivittäiseen elämään. Lue lisää, miten sairaus kannattaa huomioida työssä ja matkalla.

FI20NNM00006 06/2020