Go to the page content
Miljø   Diabetes type 2 | 2 min. lesetid

Hva er miljøpåvirkningen fra injeksjonspennen min?

Med økt bevissthet rundt miljøutfordringer som global oppvarming, plastavfall og vannmangel, lurer du kanskje på: hva er miljøpåvirkningen fra injeksjonspennen min?

I løpet av de siste 25 årene har Novo Nordisk sett på miljøpåvirkningen av produktene våre gjennom alle stadier av livssyklusen deres. Dette har hjulpet oss med å forstå et produkts karbonavtrykk, eller summen av alle utslipp i et produkts levetid. Vår ambisjon for firmaet vårt og produktene våre (inkludert injeksjonspennen din) er å ha null miljøpåvirkning. Med dette i tankene implementerer vi mer bærekraftige prosesser for å gjøre ambisjonen vår til virkelighet.

Fra biologisk nedbrytbar til biobasert plast

Alt starter med plasten som utgjør pennene våre. Vi fokuserte tidligere på å bruke biologisk nedbrytbar plast som løses opp når det blir avfall. Vi har imidlertid lært oss, ved å studere produktenes livssyklus, at slik plast ikke nødvendigvis er biologisk nedbrytbar i en søppelfylling eller i naturen, men bare når den legges i industrielle komposteringsanlegg. Vi fant også ut at biologisk nedbrytbar plast kanskje ikke er den rette løsningen når vi vurderer å resirkulere penner.

Fordi vi ønsker at produktkomponentene våre skal resirkuleres og gjenbrukes, endrer vi fra å bruke biologisk nedbrytbar til biobasert plast av høy kvalitet. Vi ser også etter mer bærekraftige råmaterialer fra naturlige kilder (som tre, planter eller avlinger) i motsetning til plast som er produsert på tradisjonell måte av olje og gass. Det gjennomføres for tiden forskning på hvordan man best bruker slikt biobasert materiale i våre produkter.

Circular for zero

På samme måte som vi har gått over fra biologisk nedbrytbar plast, beveger vi oss også bort fra «ta, lag og kast» – en prosess der man kjøper råvarer, bearbeider dem til produkter og dumper avfallet som er igjen.

Som en del av ambisjonen vår om null avfall har vi innført en ide om å designe produkter som kan resirkuleres eller gjenbrukes til nye produkter. Dette har ført til endringer i vår forretningsvirksomhet for å minimere forbruk og eliminere avfall, i samarbeid med leverandører som deler visjonen vår. Vi vet at ambisjonen vår er dristig, men vi er fast bestemt på å gjøre den om til gjennomførbare prinsipper.

Ambisjonen vår omfatter også å sørge for at alle utslipp – alt som kommer ut av våre skorsteiner, fabrikker og anlegg – ikke forurenser det lokale miljøet. Selv om vi alltid har tatt forurensning svært alvorlig, er vi nå enda mer fokusert på et radikalt kutt av CO2-utslippene våre.

Vårt ansvar overfor deg som bruker produkter fra Novo Nordisk

Når vi forbedrer miljøpraksisen vår, er prioriteten vår deg – og den vil fortsette å være deg. Vi har tatt ansvar for å redusere miljøpåvirkningen fra produktene våre og jobber for å sikre at de er så miljøvennlige som teknologien tillater. Vi håper dette gjør det mulig for deg å sentrere energien din på helsen din og på å holde kontrollen. Når du har god sykdomskontroll, reduserer du også miljøpåvirkningen av hele behandlingen.

NO21CD00037

Relaterte artikler