Go to the page content

Forstå den mentale helseeffekten av COVID-19: Intervju med en ekspert

Akkurat nå sliter milliarder av mennesker over hele verden med å forstå og håndtere de omfattende innvirkningene av coronaviruset. For den enkelte er utfordringene knyttet til selvisolering, sosial distansering i offentligheten og håndtering av eksisterende symptomer (hvis noen), samtidig som de lærer nye måter å leve på fra dag til dag.

Dessverre kan behovet for å selvregulere og tenke nytt om personlige vaner for å redusere risikoen for å få (eller smitte andre med) sykdommen være en stor belastning.

For å få litt klarhet og veiledning, kontaktet vi dr. Frank Snoek, som er professor i medisinsk psykologi og leder av Department of Medical Psychology ved Amsterdam University Medical Center. I tillegg til å være en ekspert på psykologien rundt diabetes, har dr. Snoek interesse for e-helseverktøy som brukes til egenmestring av kroniske sykdommer.

"Det er viktig å erkjenne at frykten og bekymringene våre er en normal respons på en unormal situasjon"

-Dr. Snoek

Dette er generell sykdomsinformasjon og det er ikke meningen å anse dette som individuelle medisinske råd. Hvis du opplever symptomer på COVID-19 eller har spørsmål, tvil eller bekymringer, bør du kontakte legen din og alltid følge rådene fra lokale myndigheter.

Dr. Snoek, vi er vitne til mange forskjellige reaksjoner fra mennesker som følge av COVID-19-krisen. Hvorfor reagerer mennesker slik de gjør?

I en situasjon som den vi står overfor nå, ser man ulike responser og måter å takle det som skjer på. De fleste av oss, om ikke alle, føler en viss grad av usikkerhet og vi er bekymret for vår egen og andres helse. Dette hjelper oss med å innse hvor alvorlig situasjonen er og med å følge anbefalingene om sosial distansering og håndvask. Personlighet og mental sårbarhet, dvs. “motstandsdyktighet”, bestemmer i stor grad hvordan folk takler stresset på grunn av coronaviruset. Noen er mer berørt enn andre, fysisk og mentalt, men også økonomisk. Et mindretall av personer er for engstelige og lever i frykt i en grad som alvorlig begrenser deres daglige funksjonsevne. Og noen har en dårlig forståelse av de virkelige truslene og setter andres liv på spill ved å oppføre seg uansvarlig.

Du jobber primært med personer som lever med diabetes. Tror du at denne situasjonen vil ha en spesiell innvirkning på den mentale trivselen til mennesker med diabetes? Hvis ja, hva er denne?

Jeg tror at mennesker med diabetes kan bli spesielt påvirket. De har blitt identifisert som ekstra sårbare, noe som betyr at de har høyere risiko for å bli alvorlig syke når de blir smittet. Dette vet vi ikke nok om ennå, men det er uansett en ekstra belastning i tillegg til bekymringene vi alle har. Det kan også føre til stigmatisering og unødvendig sosial isolasjon. På grunn av nedstengningen kan også personer med diabetes ha bekymringer om tilgjengeligheten av diabetesmedisiner og -utstyr. 

"Det hjelper å holde seg til det man vet og å følge sin daglige rutine i så stor grad som mulig."

-Dr. Snoek

Hvilke tilnærminger vil du foreslå for å håndtere angst i denne situasjonen? Hvilke tips kan du gi til personer som lever med diabetes?

Først og fremst er det viktig å erkjenne at frykten og bekymringene våre er en normal respons på en unormal situasjon. Dette er måten mennesker reagerer på trusler og isolasjon. Det hjelper å uttrykke følelsene dine og å dele dem med dine kjære. For det andre, i tider med usikkerhet, begrenset sosial samhandling og tvunget hjemmeisolasjon, hjelper det å holde seg til det du vet og å følge din daglige rutine i så stor grad som mulig. Dette gir struktur og det er noe du kan ha kontroll over. For det tredje bør vi begrense hvor mye man fokuserer på den kontinuerlige strømmen av alarmerende meldinger – og noen ganger feilinformasjon – om spredning av COVID-19, antall dødsfall osv. Slik informasjon kan føre til en tilstand av hyperårvåkenhet og stress. Det å begrense seg selv til bare å sjekke nyhetene 2–3 ganger om dagen kan frigjøre mental “plass” som du er bedre tjent med å fylle med positive ting, inkludert ting som du har kontroll over.

"Å ta kontakt med de du har kjær og å støtte de som er alene kan være virkelig givende."

-Dr. Snoek

Hvordan kan man søke støtte i løpet av denne tiden fra venner, kolleger og kjære?

Sosiale medier og telefonen er selvfølgelig svært nyttige. Vi er så heldige at vi har muligheten til å holde kontakten og virtuelt støtte hverandre samtidig som vi holder fysisk avstand. For øvrig kan det å ta kontakt med kjære og det å støtte dem som er alene, virkelig være givende på en måte som forbedrer generell velvære og motstandsdyktighet.

NO21CD00060

Relaterte artikler