Go to the page content

Tid for endring

Grunnstenen i behandlingen av diabetes type 2 er livsstilendringer. Dersom du har fått diabetes type 2 er du kanskje nødt til å gjøre noen endringer i måten du lever på. Her finner du videoer som vi håper kan være til hjelp og inspirasjon.