Go to the page content


Politika privatnosti

1 Informacije koje prikupljamo

Mi,

Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 9b
11070 Beograd
Srbija
Tel. + 381 11 2222 700

prikupljamo informacije koje nam mogu pomoći da poboljšamo naše veb-sajtove. Neke informacije tražimo od Vas direktno, ali ostale informacije se prikupljaju automatski. Sve prikupljene informacije se automatski skladište u zbirnom obliku i ne mogu biti upotrebljene za vašu identifikaciju kao pojedinca. Povremeno od Vas tražimo informacije koje u tom trenutku mogu biti lično identifikujuće i privatne.

Stoga se informacije koje prikupljamo mogu podeliti u dve glavne kategorije:

 1. zbirni statistički podaci o posetiocima
 2. informacije koje identifikuju pojedinca

Ne povezujemo zbirne statističke podatke o posetiocima sa informacijama koje identifikuju pojedinca.

Zbirni statistički podaci o posetiocima

Kada posetite naš veb-sajt, mi automatski prikupljamo opšte informacije o vašem računaru i njegovoj lokaciji kao i o veb-sajtu sa kog ste došli, ukoliko je to primenljivo. Ove informacije ne mogu da se upotrebe za vašu ličnu identifikaciju. Ove informacije se koriste samo u zbirnom obliku da bi nas informisale o tome odakle dolaze naši posetioci, šta gledaju i šta ih podstiče na aktivnost, kao i gde provode najviše vremena.

Informacije koje prikupljamo automatski:

 • Podrška kolačića prve strane (da li nam dozvoljavate da postavimo kolačić na Vaš računar)
 • ID posetioca (koji obezbeđuje kolačić koji postavljamo na Vaš računar kada je to moguće)
 • Posrednici (tj. odakle ste došli, npr. google.com)
 • Datum i vreme posete
 • Regionalne i jezičke postavke (da be se utvrdilo u kojoj ste zemlji)
 • Operativni sistem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android itd.)
 • Pretraživač & verzija pretraživača (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari itd.)
 • Rezolucija ekrana (1280x1024, 1024x768 itd.)
 • Podrška za JavaScript
 • Java podrška
 • IP adresa (računarska adresa na internetu)
 • Naslov stranice koju gledate
 • URL adresa stranice koju gledate

Informacije koje identifikuju pojedinca

Ponekad je potrebno da prikupimo informacije o Vama koje vas lično identifikuju. Neke oblasti/delovi našeg veb-sajta mogu zahtevati da se registrujete kako biste se prijavili; možemo od Vas tražiti informacije kao što su vaša starost i zanimanje da bismo bolje razumeli svrhu Vaše posete i poboljšali Vaše iskustvo kao posetioca.

U svakom slučaju, svaki put kada od Vas budemo tražili informacije koje identifikuju pojedinca koje se mogu upotrebiti da budete lično identifikovani, uvek ćemo dati objašnjenje zašto prikupljamo te informacije, kako ih prikupljamo, kako ih čuvamo i kako planiramo da postupamo sa njima i koristimo ih.

2 Kako se koriste informacije

Prikupljaćemo i čuvati informacije koje identifikuju pojedinca samo u svrhu navedenu tokom procesa prikupljanja. Kada završimo obradu informacija u navedene svrhe, izbrisaćemo ih i uništiti kako bismo osigurali Vašu privatnost.

3 Prikupljanje osetljivih podataka

Ne prikupljamo niti zadržavamo osetljive podatke o ličnosti vezane za Vaše zdravlje, etničko poreklo, verska uverenja, političku opredeljenost, itd. na ovom sajtu. U retkim slučajevima kada ipak želimo da prikupimo druge osetljive podatke, učinićemo to uz strogu usklađenost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

4 Zaštita dece

Zaštita privatnosti dece je važna. Novo Nordisk ne namerava da prikuplja informacije koje identifikuju pojedinca od dece (dete se definiše kao starost ispod 15 godina) bez dozvole roditelja ili zakonskog staratelja. Deca NE bi trebalo da dostavljaju informacije koje identifikuju pojedinca Novo Nordisku bez izričite dozvole njihovog roditelja ili zakonskog staratelja.

Gde je prikladno, uputićemo decu da ne dostavljaju podatke o ličnosti. Ako je vaše dete dostavilo podatke o ličnosti i želeli biste da tražite da se takve informacije uklone, obratite nam se na srbija@novonordisk.com.

5 Kako osiguravamo bezbednost podataka

Podaci o ličnosti se prikupljaju na ovom veb-sajtu samo u meri u kojoj je to potrebno. Ni pod kakvim okolnostima se prikupljeni podaci ne prodaju trećim licima iz bilo kog razloga.

6 Gde se podaci obrađuju?

Svi podaci o ličnosti koje prikupljamo mogu se prenositi na međunarodnom planu u okviru globalne organizacije kompanije Novo Nordisk, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Primenjujemo unutrašnje smernice da bismo osigurali adekvatan nivo zaštite bez obzira na to gde se Vaši podaci nalaze u okviru kompanije Novo Nordisk. 

7 Otkrivanje trećim stranama

Nikada nećemo preneti niti prodati informacije koje identifikuju pojedinca o našim posetiocima trećoj strani.

Uglavnom ćemo deliti informacije sa našim ugovorenim dobavljačima usluga i savetnicima. Međutim, u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza, zaštite prava, imovine ili bezbednosti kompanije Novo Nordisk, njenih zaposlenih i drugih, ili u slučaju da prodamo ili likvidiramo bilo koji deo poslovanja ili imovine, lični podaci se mogu deliti. Svako takvo deljenje biće u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

8 Prava posetilaca

Prema odredbama o zaštiti podataka o ličnosti imate sledeća prava. Ukoliko želite da iskoristite svoja prava molimo Vas kontaktirajte Novo Nordisk na adresi srbija@novonordisk.com.

 • Možete dobiti pregled podataka o ličnosti koje imamo o Vama;
 • Možete dobiti kopiju Vaših podataka o ličnosti u strukturiranom uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu;
 • Možete ispraviti ili dopuniti Vaše podatke o ličnosti;
 • Možete zatražiti da se Vaši podaci izbrišu ili unište;
 • Možete zahtevati od nas da zaustavimo ili ograničimo obradu Vaših podataka o ličnosti;
 • Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti, možete ga povući u bilo kom trenutku. Vaše povlačenje neće uticati na zakonitost obrade izvršene pre povlačenja pristanka;
 • Možete podneti pritužbu na način na koji obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U skladu sa važećim zakonom, mogu postojati ograničenja navedenih prava, u zavisnosti od specifičnih okolnosti aktivnosti obrade. Možete nas kontaktirati na napred naveden e mejl sa pitanjima ili zahtevima koja se odnose na navedena prava. 

9 Upotreba kolačića

Možete saznati više o našem korišćenju kolačića u našoj Politici kolačića.

10 Odricanja od odgovornosti

Svrha informacija

Sadržaj prezentovan na veb-sajtu kompanije Novo Nordisk je prezentovan isključivo u informativne svrhe. Veb-sajt Vam ne pruža savete ili preporuke bilo koje vrste i ne bi trebalo da služi za donošenje bilo kakvih odluka ili preduzimanje bilo kakvih radnji. Savetujemo Vas da se konsultujete sa profesionalnim savetnicima u odgovarajućoj oblasti u pogledu primenjlivosti bilo kog aspekta sadržaja.  Naročito, ništa na ovoj veb stranici ne predstavlja poziv ili ponudu za ulaganje ili poslovanje sa Novo Nordisk hartijama od vrednosti. Dodatno, ovaj veb-sajt pruža odabrane informacije o bolestima i njihovom lečenju. Takve informacije nisu medicinski savet. Takve informacije nisu zamena za savet zdravstvenog radnika. Ukoliko imate ili sumnjate da imate bilo kakve zdravstvene probleme, trebalo bi da konsultujete svog lekara opšte prakse ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

Informacije su navedene „u viđenoj formi”

Informacije na ovom veb-sajtu su navedene "u viđenoj formi", a kompanija Novo Nordisk ne daje nikakve izjave niti garancije, izričite ili podrazumevane, uključujući ali bez ograničenja na bilo kakve podrazumevane garancije o mogućnostima prodaje, prilagođenosti određenoj svrsi ili nepovredivosti. Kompanija Novo Nordisk ne daje nikakve izjave niti garancije bilo koje vrste u pogledu potpunosti, tačnosti, blagovremenosti, dostupnosti, funkcionalnosti i usaglašenosti sa važećim zakonima. Korišćenjem ove veb-stranice Vi prihvatate rizik da informacije mogu da budu nepotpune ili netačne ili da ne zadovoljavaju vaše potrebe ili zahteve.

Nepreuzeta odgovornost

Ni kompanija Novo Nordisk niti naši dobavljači sadržaja neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili povredu koja proistekne iz vašeg pristupanja, ili nemogućnosti pristupanja, ovom sajtu ili iz vašeg oslanjanja na bilo koje informacije koje su ovde pružene. Kompanija Novo Nordisk odbacuje svaku i svu odgovornost za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, kaznenu ili posebnu ili druge štete, izgubljene mogućnosti, izgubljenu dobit ili bilo koji drugi gubitak ili štetu bilo koje vrste. Ovo ograničenje uključuje oštećenja ili bilo koje viruse koji mogu uticati na vašu računarsku opremu.

Veze ka drugim sajtovima

Ovaj veb-sajt sadrži veze ka drugim sajtovima koji nisu u vlasništvu ili ih ne kontroliše kompanija Novo Nordisk. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za politike privatnosti ovih sajtova ili za upravljanje njima. Ova politika privatnosti odnosi se samo na informacije prikupljene na ovom sajtu. Preporučujemo vam da pročitate politike privatnosti svakog sajta koji posetite koji prikuplja informacije koje identifikuju pojedinca.

Sajtovi koji se povezuju sa nama

Kompanija Novo Nordisk ne podržava veb-sajtove koji se povezuju sa sajtovima kompanije Novo Nordisk. Kompanija Novo Nordisk nije odgovorna za sadržaj na ovim povezanim sajtovima ili za kontrolu nad informacijama koje korisnici mogu odlučiti da dostave tim sajtovima.

Izmene

Kompanija Novo Nordisk zadržava pravo da izmeni, modifikuje, zameni ili izbriše bilo koji sadržaj ovog sajta ili može ograničiti pristup ili prekinuti distribuciju ovog sajta u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju.

Autorsko pravo i upotreba sadržaja

Sadržaj ovog sajta je vlasništvo kompanije Novo Nordisk i zaštićen je zakonima o autorskim pravima. Žigovi, uslužne oznake, trgovinska imena, logotipi i proizvod prikazani na ovom sajtu zaštićeni su širom sveta, i nijedno od njih se ne može koristiti bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Novo Nordisk.

 Dobrodošli ste da preuzmete sadržaj ovog veb-sajta, ali samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nije dozvoljena promena ili dalja reprodukcija sadržaja. Sadržaj nije dozvoljeno na neki drugi način kopirati ili koristiti.

Upotreba pitanja i komentara

Bilo kakva pitanja, primedbe, sugestije ili bilo koju drugu vrstu komunikacije, uključujući i sve ideje, pronalaske, koncepte, tehnike ili stečena znanja i veštine koje možda prosledite na ovaj sajt ili na drugi način kompaniji Novo Nordisk, elektronski ili bilo kojim drugim putem, ne podležu obavezi čuvanja poverljivosti i postaće vlasništvo kompanije Novo Nordisk, i ona ih može koristiti bez ograničenja na bilo koji način i u bilo koju svrhu, uključujući za razvoj, proizvodnju, odnosno reklamiranje robe ili usluga.

Merodavno pravo

Na Vaš pristup i upotrebu ovog veb-sajta i njegovog sadržaja primenjivaće se i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.

11 Kome da se obratite

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, kolačićima i odricanjem odgovornosti, ako želite da dobijete uvid u bilo koje podatke o ličnosti koji se čuvaju o vama ili ako imate nedoumice u vezi sa upotrebom Vaših podataka o ličnosti od strane kompanije Novo Nordisk, možete nam se obratiti putem imejla srbija@novonordisk.com.