Go to the page content


Diabetes & miljøet

Et liv med diabetes handler om at træffe de rigtige valg. Og hver dag skal du blandt andet tage stilling til dit blodsukker, din medicin, din kost og din træning. Men når det gælder valget om at leve mere miljørigtigt, har dit valg indtil nu været forudbestemt af netop diabetes. For desværre sætter injektioner med diabetesmedicin et aftryk på klimaet.

Men selvom diabetesbehandling i sig selv uundgåeligt påvirker miljøet, er der heldigvis flere ting, vi i Novo Nordisk kan gøre for at mindske den påvirkning. Og du har også mulighed for at træffe nogle valg, der hjælper os med at passe på miljøet.