Go to the page content
1 min. lukemisaika

MYYTTI #7: Tyypin 2 diabetesta ei voida parantaa, vaan sairauden toteaminen johtaa aina loppuelämän kestävään hoitoon

Myytti tyypin 2 diabeteksen parantumisesta ei ole yksiselkoinen, vaan sen voidaan sanoa olevan osittain totta ja osittain tarua.

Henkilöllä, jolla todetaan tyypin 2 diabetes, on jo jonkinasteinen haiman toiminnan heikentyminen, eikä sitä voida varsinaisesti kokonaan koskaan parantaa.

Kuitenkin osalla tyypin 2 diabetesta sairastavilla terveellinen ruokavalio ja liikunta voivat riittää sairauden hoidoksi. Mikäli nämä elintapamuutokset onnistuvat riittävän hyvin, voidaan osalla tyypin 2 diabetespotilaita päästä myös lopettamaan jo aloitettu lääkehoito. Eli vaikka tyypin 2 diabeteksesta ei voida suoranaisesti parantua, ei se välttämättä vaadi loppuelämän kestävää lääkehoitoa.

Katso seuraava diabetesmyytti: Tyypin 2 diabetes on lievempi sairaus kuin tyypin 1 diabetes, eikä sitä tarvitse seurata ja hoitaa niin usein ja tarkasti kuin tyypin 1 diabetesta >>

Lähde

1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 FI23DI00046 (päivitetty 01-2024)