Go to the page content
Läheiset | 2 min. lukemisaika

Tyypin 2 diabetesta sairastavan henkilön hoidossa auttaminen

Tyypin 2 diabetesta sairastavan henkilön hoitaminen, auttaminen tai hänen kanssaan eläminen voi olla haastavaa. Sairaus alkaa useimmiten vasta aikuisiällä, joten saattaa olla vaikeaa sopeutua avun tarvitsemiseen tai tehdä muutoksia elintapoihin. On tärkeää, että tunnistat parhaan tavan, jolla voit tukea häntä ja samalla huolehtia itsestäsi.

Tutustu tyypin 2 diabetekseen

Jos tyypin 2 diabetesta sairastavan aikuisen auttaminen on sinulle uutta, aloita hankkimalla tietoa tästä sairaudesta ja siitä, miten tunnistat tyypin 2 diabeteksen komplikaatiot

Tyypin 2 diabetes on krooninen sairaus, jossa verensokeri nousee liian korkealle, kun kehon tuottaman insuliinin vaikutus heikentyy ja haiman insuliinituotanto on siihen nähden riittämätöntä. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa avainrooli onkin verensokerin pitäminen hyvässä tasapainossa ruokavalion, liikunnan tai lääkehoidon avulla.

Suomessa diabetesta sairastavia arvioidaan olevan 500 000, joista 80-90% tyypin 2 diabeetikkoja. Kaltaisiasi, diabetesta sairastavaa ihmistä auttavia henkilöitä on siis useita. Esimerkiksi Diabetesliitolla on useita vertaistukiryhmiä, joista osa on tarkoitettu myös läheisille.

Laatikaa hoitosuunnitelma yhdessä

Kun ymmärrät paremmin, mitä tyypin 2 diabeteksen hoito sisältää ja mitä sairauden kanssa voi tapahtua, hoitosuunnitelman muodostaminen yhdessä tukemasi henkilön kanssa on hyvä tapa aloittaa. Voit tarvittaessa kirjoittaa sen yhdessä häntä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Näin voit varmistaa, että kaikki tärkeät asiat on huomioitu. Tyypin 2 diabeteksen hoitoon keskittyvä suunnitelma voi sisältää seuraavia:

  • Ateriat: Ruokavalio ja tyypin 2 diabetes ovat läheisesti yhteydessä keskenään, joten on tärkeää saada tasapainoon se mitä, milloin ja miten paljon auttamasi henkilö syö, ja auttaa häntä tekemään terveellisiä valintoja.
  • Aktiivisuus: Säännöllinen liikunta  auttaa parantamaan verensokeritasapainoa ja välttämään terveysongelmia. Tee mukavasta liikunnasta osa hänen päivittäistä elämäänsä.
  • Lääkitys: Auta tukemaasi henkilöä pitäytymään häntä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen määräämässä hoitosuunnitelmassa. Lue lisää tyypin 2 diabeteksen yleisistä lääkehoidoista.
  • Verensokerin tarkistaminen: Kannusta ja muistuta auttamaasi henkilöä tarkistamaan verensokerinsa. Lue tietoa siitä, miten voit auttaa häntä seuraamaan verensokeritasapainoaan.
  • Itsestäsi huolehtiminen: Toisesta huolehtiminen edellyttää sinulta hyvää vointia, ja tämä tarkoittaa myös omien tarpeidesi priorisointia. Varmista, että syöt ja nukut hyvin, tarkkailet stressitasoasi ja hankit itsellesi tarvittaessa tukea.
Lähteet
  1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  2. Ilanne-Parikka ym. Diabetes. 1.painos, Kustannus oy Duodecim 2019. Viitattu 18.1.2022.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Yleistä tyypin 2 diabeteksesta
Perusteet | 3 min. lukemisaika

Yleistä tyypin 2 diabeteksesta

Tyypin 2 diabetes on krooninen sairaus, jossa elimistö ei tuota tarpeeksi insuliinia. Lue lisää sairauden oireista ja sen aiheuttajista.

Diabetes päivä kerrallaan
Elintavat | 6 min. lukemisaika

Diabetes päivä kerrallaan

Tyypin 2 diabes on pitkäaikaissairaus, joka vaikuttaa päivittäiseen elämään. Lue lisää, miten sairaus kannattaa huomioida työssä ja matkalla.

 FI23DI00046 (päivitetty 01-2024)