Go to the page content
8 min. læsetid

Nul miljøpåvirkning – Circular for Zero

Bæredygtighed er mere end grøn produktion – det betyder ganske simpelt, at alt det, vi gør, skal vi kunne fortsætte med i fremtiden, uden at det skader mennesker, virksomheder og naturligvis miljøet.

Med de initiativer, vi allerede har sat i gang, tager vi nu de første skridt i retning af nul miljøpåvirkning. Vi arbejder primært med tre fokusområder til at nå ned på nul:

Cirkulær virksomhed

Energiforbrug er noget af det, der har størst betydning for en grøn fremtid. Ved at fokusere på vores brug af elektricitet – og hvilken type el, vi køber og bruger, kan vi gøre en stor forskel.
I 2020 nåede vi vores mål om at bruge 100% vedvarende elektricitet i hele vores globale produktion. Det næste skridt er at omdanne vores forretningsprocesser, så vi eliminerer miljøaftrykket fra vores aktiviteter. I 2030 er det derfor vores ambition at have nul CO2-udledning fra vores drift og transport.

Cirkulære produkter

Vi omformer både vores eksisterende og fremtidige produkter for at reducere vores affald. Fra de råvarer, der bruges til dem, til den måde, de er sat sammen på, arbejder vi på at løse udfordringen med udtjent medicinsk udstyr, så materialer kan genvindes og genanvendes til nye produkter.

 • Returpen-projektet
  Vores returpenTM-projekt og vores genanvendelige penne er gode eksempler på, hvordan vi arbejder på at lave mere bæredygtige designs.
  Læs mere om returpenTM
 • Omsmeltning af insulinglas
  Også glasset fra vores insulinrør genbruges. På et glaspusteri på Bornholm bliver op mod 200 tons af vores insulinrør hvert år smeltet om til bl.a. fliser, vægbeklædning, klinker og bordplader samt indgår i glaspusterens egen glaskollektion
  Læs mere om omsmeltning af insulinglas
 • Stole af genbrugsplast
  Arkitekt Eva Harlou og møbelproducenten Mater bruger plastik fra udtjente Novo-diabetespenne til at fabrikere stole.
  Læs mere om genbrugsstolene

Cirkulære leverancer

Hvis vi skal opnå nul miljøpåvirkning i hele vores forsyningskæde, er det altafgørende, at vi samarbejder tæt med vores leverandører. På den måde forsøger vi at integrere den cirkulære tænkning på tværs af vores værdikæde, så vi alle arbejder for det samme mål.

Vi indgår derudover i en lang række partnerskaber. Bl.a. støtter vi og samarbejder med flere internationale non-proft organisationer, der bl.a. arbejder for at udrydde fattigdom, sænke virksomheders CO2-udledning, omlægge til 100% vedvarende energi samt fremskynde cirkulær økonomi. Vi beder desuden alle vores leverandører om at omlægge til vedvarende energi inden 2030.

Se hvordan vi arbejder med Circular for Zero

Læs mere om vores indsatser for nul miljøpåvirkning

Relevante artikler

Penne, nåle og injektioner
Gode råd | 4 min. læsetid

Penne, nåle og injektioner

Det er overvældende for de fleste at begynde med injektioner. Her kan du lære, hvordan du bliver tryg ved at injicere (indsprøjte) medicinen selv.

Det gør Novo Nordisk
8 min. læsetid

Det gør Novo Nordisk

Når du vælger et produkt fra Novo Nordisk, tager du et bæredygtigt valg. Men hvis du ønsker at hjælpe os med at agere endnu mere bæredygtigt og fremme vores fælles indsats for miljøet, så er der flere ting, du kan gøre. Læs her hvad.