Go to the page content

Sydän- ja verisuonisairaudet – näin tyypin 2 diabetesta sairastava voi pitää huolta sydänterveydestään

Tyypin 2 diabetesta sairastavan on tärkeää pitää huolta sydämestä. Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Elintavoilla, kuten terveellisellä ruokavaliolla sekä riittävällä liikunnalla, on suuri vaikutus sydän- ja verisuonisairauksien riskien vähenemiseen. Olemme koonneet yhteen muutaman vinkin, joiden avulla tyypin 2 diabetesta sairastava voi pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Terveellinen ruokavalio on osa sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyä tyypin 2 diabetesta sairastavan elämässä

Diabetesta ehkäisevät ja hoitavat ruokavalinnat vaalivat myös sydän- ja verisuoniterveyttä.1 Tyypin 2 diabetesta sairastaville suositellaan samanlaista, monipuolista ja terveyttä edistävää ruokavaliota kuin muullekin väestölle. Hyviä lähtökohtia ovat esimerkiksi ruokakolmio ja lautasmalli.3 Oikeanlaisella ruokavaliolla voi olla myönteisiä vaikutuksia tyypin 2 diabetesta sairastavan verensokeriin, kolesteroliin, verenpaineeseen ja painoon. Tyypin 2 diabetesta sairastavan kannattaa huolehtia näistä tekijöistä, sillä ne liittyvät oleellisesti sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn.4

Väestötutkimuksissa runsas kuitupitoisten täysjyväviljatuotteiden määrä ruokavaliossa on liittynyt pienempään tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiin.2 Tyypin 2 diabetesta sairastavan ruokavalion olisi hyvä koostua täysjyväviljatuotteiden lisäksi näistä sydän- ja verisuoniterveyttä edistävistä ruoka-aineista:

 • Vihannekset
 • Hedelmät ja marjat
 • Täysjyväviljoista etenkin ruis, ohra ja kaura
 • Kala
 • Kasviöljyt ja kasvirasvalevitteet
 • Maustamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet
 • Sydänmerkillä varustetut elintarvikkeet

Tyypin 2 diabetesta sairastavan tulisi välttää tai vähentää näitä ruoka-aineita, joilla voi olla yhteys kohonneeseen riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin:

 • Tyydyttynyt eli kova rasva, jota on yleensä paljon esimerkiksi lihassa, juustossa ja täysmaitotuotteissa
 • Paljon suolaa sisältävät elintarvikkeet, kuten leikkeleet
 • Paljon sokeria sisältävät elintarvikkeet, kuten leivonnaiset ja virvoitusjuomat
 • Alkoholin suuri kulutus1, 3
Käsi, joka leikkaa mansikoita veitsellä

Tyypin 2 diabetesta sairastavan kannattaa harrastaa liikuntaa sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisemiseksi

Liikunnan lisääminen on keskeinen osa tyypin 2 diabeteksen hoitoa. Se vaikuttaa suotuisasti myös riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Liikunta on hyvä keino vaikuttaa suotuisasti aineenvaihdunnan häiriöihin ja metaboliseen oireyhtymään, jotka löytyvät usein tyypin 2 diabeteksen taustalta.5

Näistä syistä tyypin 2 diabetesta sairastavan kannattaa liikkua:

 • Liikunta vähentää insuliiniresistenssiä ja parantaa verensokeritasapainoa
 • Liikunnalla on edullinen vaikutus painonhallintaan
 • Liikunta edistää sydän- ja verenkiertoelimistön sekä keuhkojen normaalia toimintaa
 • Liikunta vaikuttaa suotuisasti veren rasva-arvoihin ja verenpaineeseen2

Pienikin liikunnan lisääminen vaikuttaa suotuisasti riskiin sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Tyypin 2 diabetesta sairastavan on tärkeää yrittää löytää itselleen sopiva liikuntamuotoa, jota voisi harrastaa säännöllisesti. Helppo tapa liikkua enemmän on lisätä arkiliikuntaa ja vähentää istuma-aikaa.3

Tyypin 2 diabetesta sairastavan tulisi lopettaa tupakointi sydän- ja verisuonisairauksien riskien takia

Tupakointi voi edistää sydän- ja verisuonisairauksien kehittymistä, joten tyypin 2 diabetesta sairastavan tulisi lopettaa tupakointi kokonaan. 3 Tupakoinnin vaikutukset sydän- ja verisuonisairauksiin on tunnettu jo yli 30 vuotta. Tupakansavu vahingoittaa verenkiertoelimistöä monin eri mekanismein. Nikotiini supistaa verisuonia ja samaan aikaan kiihdyttää sydämen sykettä, mikä lisää sydämen työtaakkaa. Tupakka myös lisää haitallisen kolesterolin osuutta veressä ja haittaa verihiutaleiden toimintaa. Tupakan kemikaalit aiheuttavat elimistössä jatkuvan tulehdustilan,joka edesauttaa sydän- ja verisuonisairauksien
kehittymistä. 6

Veren rasva-arvot ja verenpaine vaikuttavat sydän- ja verisuonisairauksien riskiin tyypin 2 diabetesta sairastavilla

Tyypin 2 diabeteksen yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin kuuluvan sepelvaltimotaudin riski on suurempi kuin muilla. Sepelvaltimotaudin ehkäisyssä tärkeää on tupakoinnin lopettaminen, liikunnan lisääminen ja painonhallinta. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota kolesteroliarvoihin ja verenpaineeseen.

Tyypin 2 diabetesta sairastavan veren rasva-arvoista LDL-kolesterolipitoisuuden tulisi olla alle 2,5 mmol/l. Ruokavalion tulisi olla mahdollisimman vähäsuolainen, kuitupitoinen ja sisältää vain niukasti kovia rasvoja. Jos pelkällä ruokavaliolla ei päästä haluttuun tulokseen, harkitaan lääkehoitoa (kuten statiineja).

Tyypin 2 diabetesta sairastavan verenpainearvojen pitäisi olla alle 140/80 mmHg. Jos vähäsuolainen ruokavalio ja muut elintapojen muutokset eivät auta, käytetään verenpainelääkkeitä. Verenpaineen alentamisen perustana ovat liiallisen suolan saannin rajoittaminen, alkoholin käytön vähentäminen, fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja painonhallinta. Näillä keinoilla voi vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.3

Lähteet
 1. Diabetesliitto, Diabetes ja ruokavalio, https://www.diabetes.fi/terveydeksi/syominen/diabetes_ja_ruokavalio (viitattu 9.8.2022)
 2. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 9.8.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 3. Diabetes, Ilanne-Parikka et al, Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2019
 4. How to lower your heart disease risk, https://www.diabeteswhatsnext.com/global/en/about-diabetes/cardiovascular-disease/how-to-lower-your-heart-disease-risk.html (viitattu 9.8.2022)
 5. Diabetesliitto, Liikunta ja diabetes, https://www.diabetes.fi/terveydeksi/liikunta (viitattu 9.8.2022)
 6. Terveyskirjasto, Tupakka ja sairaudet, https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01066 (viitattu 9.8.2022)

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 FI23DI00046 (päivitetty 01-2024)