Go to the page content
4 min. lukemisaika

Insuliini tyypin 1 diabeteksen hoidossa

Tyypin 1 diabetesta hoidetaan insuliinilla, joka on verensokeritasoa säätelevä hormoni. Artikkelissamme kerromme erilaisista insuliinihoidoista ja niiden eroista.

Insuliini tyypin 1 diabeteksen hoidossa

Tyypin 1 diabeteksessa elimistön oma immuunijärjestelmä tuhoaa haiman insuliinia tuottavat solut. Kehittyvän insuliinipuutoksen seurauksena verensokeritaso kohoaa. Tässä artikkelissa käsittelemme insuliinihoidon eri vaihtoehtoja tyypin 1 diabetesta sairastaville ja miten niillä jäljitellään haiman luonnollista insuliinin eritystä.

Mitä insuliinihoito on?

Tyypin 1 diabetesta sairastavat tarvitsevat insuliinia joka päivä. Insuliinihoito pyrkii jäljittelemään kehon luonnollista insuliinin toimintaa niin hyvin kuin mahdollista. Insuliinia voidaan annostella eri tavoin. Tyypin 1 diabetesta sairastava voi keskustella eri hoitomuodoista omassa hoitopaikassaan.

Insuliinia voidaan annostella ihonalaiseen rasvakudokseen joko insuliinikynillä tai insuliinipumpulla. Insuliinia ei voida antaa tablettina, koska ruuansulatusentsyymit tuhoavat mahalaukussa insuliinin.

Mahdollisimman hyvä sokeritasapaino on tärkeää terveyden ja lisäsairauksien ehkäisyn kannalta.

Insuliinin annostelu insuliinikynillä

Monet ihmiset annostelevat insuliinin pistoksena insuliinikynän avulla. Insuliinikyniä ja neuloja on moniin erilaisiin tarpeisiin. Ne on suunniteltu hyvin huomaamattomiksi ja helpoiksi käyttää.

Insuliinikyniä on sekä esitäytettyjä että kestokäyttöisiä insuliinikyniä, joihin vaihdetaan aina uusi säiliö edellisen loppuessa. Joissakin insuliinikynissä on muistitoiminto ja mahdollisuus siirtää pistostiedot yhteensopivaan puhelinsovellukseen ja sovelluksen kautta myös hoitopaikkaan.

Perusinsuliini

Pitää verensokeritason mahdollisimman normaalina ja tasaisena yöaikaan ja aterioiden välillä.

 

Ateriainsuliini

Estää verensokerin liiallista nousua ruokailun jälkeen.

Valmiiksi sekoitetut insuliinit

Yhdistää samassa annoksessa sekä pitkä- että pikavaikutteista insuliinia. Eivät ole laajasti käytössä Suomessa.

Monipistoshoito

Hyvän sokeritasapainon mahdollistamiseksi insuliinikynähoito toteutetaan tyypillisesti ns. monipistoshoitona. Siinä pitkävaikutteista perusinsuliinia pistetään tyypillisesti kerran vuorokaudessa. Sen tehtävänä on pitää verensokeritaso mahdollisimman normaalina ja tasaisena yöaikaan ja aterioiden välillä. Jos perusinsuliiniannos on sopiva, verensokeri ei laske tai nouse liikaa aterioiden välillä ja/tai yöaikaan.

Verensokeri pyrkii nousemaan hiilihydraatteja sisältävän aterian jälkeen. Monipistoshoidossa aterioille pistetään pikavaikutteista ateriainsuliinia estämään verensokerin liiallista nousua ruokailun jälkeen. Ateriainsuliinin annos määräytyy ensisijaisesti aterian sisältämän hiilihydraattimäärän perusteella. Mitä paremmin ateriainsuliinihoito vastaa luonnollista insuliinin toimintaa, sitä paremmin se laskee verensokeria aterian yhteydessä.

Markkinoilla on myös ns. sekoiteinsuliineja, joissa samassa annoksessa on sekä pitkä- että pikavaikutteista insuliinia. Nämä eivät ole laajasti Suomessa käytössä.

Insuliinipumppuhoito

Jotkut tyypin 1 diabetesta sairastavat annostelevat insuliinia insuliinipumpulla. Insuliinipumput ohjelmoidaan annostelemaan pikavaikutteista insuliinia jatkuvasti pieninä määrinä koko vuorokauden ajan potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tällä tavoin jäljitellään mahdollisimman tarkasti haiman normaalia insuliinin peruseritystä yöaikaan sekä aterioiden välillä.

Aterian yhteydessä insuliinipumpun käyttäjä annostelee pumpusta aterian tarvitseman määrän insuliinia (ateriainsuliini). Osa insuliinipumpuista on jo niin sanottuja automaattipumppuja (hybrid closed loop), jolloin ne säätelevät itse insuliiniannosta ihonalaisesta kudoksesta jatkuvasti sokeritasoa mittaavan sensorin (ns. jatkuva glukoosimonitorointi) antaman tiedon mukaan.

Insuliinipumppu annostelee insuliinia ihonlaiseen rasvakudokseen kanyylin kautta. Insuliinipumppua voi kuljettaa mukana lantiolla vyöhön kiinnitettynä, taskussa, käsivarsinauhassa, rintaliiveissä ja osa pumpuista on suoraan teipillä kiinni esim. käsivarressa. Insuliinipumppua ohjataan puhelimen kautta tai pumpun omilla näppäimillä.

Markkinoilla on useita erilaisia insuliinipumppuja. Monet niistä voidaan yhdistää jatkuvaan glukoosimonitorointiin langattomasti. Terveydenhuollon ammattilainen auttaa valitsemaan insuliinipumpun, joka sopii parhaiten henkilön tarpeisiin ja elämäntyyliin.

Lähteet
  1. Insuliininpuutosdiabetes: Käypä hoito -suositus 2022 (viitattu 10.8.2023) www.kaypahoito.fi
  2. Terveyskylä/diabetestalo www.terveyskyla.fi/diabetestalo

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Insuliini tyypin 1 diabeteksen hoidossa
4 min. lukemisaika

Insuliini tyypin 1 diabeteksen hoidossa

Tyypin 1 diabetesta hoidetaan insuliinilla, verensokeria alentavalla hormonilla. Artikkelissamme kerromme erilaisista insuliinihoidoista ja niiden eroista.

Korkea verensokeri, miten toimia
4 min. lukemisaika

Korkea verensokeri, miten toimia

Yksittäisestä korkeasta verensokerista ei yleensä ole haittaa​, mutta jos verensokeri pysyttelee korkealla usean päivän ajan, sen syyt tulee selvittää ja tilanne korjata.

 FI23DI00046 (päivitetty 01-2024)