Go to the page content
4 min. lukemisaika

Korkea verensokeri, miten toimia

Verensokeri voi olla koholla pitkäkestoisesti tai nousta korkealle tilapäisesti akuutissa tilanteessa (yli 14 mmol/l)​. Yksittäisestä korkeasta verensokerista ei yleensä ole haittaa​, mutta jos verensokeri pysyttelee korkealla usean päivän ajan, sen syyt tulee selvittää ja tilanne korjata.

Jos olo on huono ja/tai ilmenee korkean verensokerin oireita, on hyvä tarkistaa verensokeri ja mitata tarvittaessa ketoaineet. Lue lisää kohdasta korkea verensokeri ja ketoasidoosi.

 • Korkea verensokeri voi johtua esimerkiksi seuraavista asioista:
 • Insuliinin unohtaminen tai liian vähäinen insuliinimäärä suhteessa tarpeisiin
 • Normaalia suuremman hiilihydraattimäärän syöminen
 • Stressi
 • Sairaus tai tulehdus

Jos verensokeritaso on liian korkea, insuliiniannoksia pitää usein lisätä hoitopaikkasi antamien ohjeiden mukaan. Jos verensokeri pyrkii olemaan korkealla toistuvasti, verensokeriseurantaa tulee tehostaa. Lisäksi kannattaa havainnoida, mihin aikaan vuorokaudesta verensokerinousua tapahtuu ja mikä sen syy voi olla.

Jos verensokeri on jatkuvasti korkealla ja verensokerin hallinnassa on hankaluuksia, kannattaa olla yhteydessä hoitopaikkaan, josta saa ohjeita verensokeriseurantaan ja insuliiniannosten säätöön.

Lue lisää:

Yleisimmät korkean verensokerin oireet ovat:

 • Väsymys ja uupumus
 • Lisääntynyt virtsaaminen
 • Kova jano
 • Näköhäiriöt
 • Päänsärky

Korkean verensokerin oireet ovat yksilöllisiä. Kaikki diabetesta sairastavat eivät välttämättä tunne tai tunnista itse korkean verensokerin aiheuttamia oireita. Säännöllinen verensokeriseuranta onkin tärkeää korkean verensokerin havaitsemiseksi ja sen haittojen ehkäisemiseksi. Hoitopaikassa ohjataan verensokerimittarin tai glukoosisensorin käyttö ja mihin asioihin kannattaa omaseurannassa kiinnittää huomiota. Tarvittaessa voi aina olla yhteydessä omaan hoitopaikkaan.

Sairaus ja korkea verensokeri

Sairaus on elimistölle stressitila​, joka saattaa nostaa verensokeria.
Sairaudet kuten tulehdus, sydän-tai aivotapahtuma, kuumeinen infektio, akuutit vatsaongelmat, kipu ja erilaiset vammat lisäävät stressihormonien eritystä (kortisoli, adrenaliini). ​ Myös piilevä tulehdus esim. hampaissa, virtsateissä tai poskionteloissa voi nostaa verensokeria.

Sairauden aikana verensokeri nousee, insuliinin tarve lisääntyy ja ketoasidoosiriski lisääntyy. Korkea verensokeri lisää myös kuivumisen riskiä ja siksi nesteiden nauttiminen on tärkeää. Myös riittävästä hiilihydraattien nauttimisesta pitää huolehtia.

Perusinsuliinia ei jätetä koskaan pistämättä ja annos pidetään yleensä ennallaan​. Ateriainsuliini (pikainsuliini) pistetään normaalisti syömisen yhteydessä hiilihydraattien mukaan ja lisäksi korjausannos, mikäli verensokeri on jo ennen ateriaa yli 7-8 mmol/l. Korjausinsuliinia (pikainsuliini) pistetään yksilöllisen tarpeen mukaan.  ​Yksi yksikkö pikainsuliinia laskee aikuisella verensokeria 1-4 mmol/l​. Verensokeri tarkistetaan kahden tunnin välein.

Verensokeri saattaa pyrkiä laskemaan vatsataudin aikana. Perusinsuliini pistetään, mutta annosta voi vähentää. Myös ateriainsuliinia voi vähentää tai jättää kokonaan pois.  ​Hiilihydraatin voi nauttia nesteen muodossa juomalla esimerkiksi laimennettua mehua tai mehukeittoa. Jos vointi on huono tai verensokeri ei pysy kohtuullisella tasolla, tulee ottaa herkästi yhteyttä omaan hoitopaikkaan.

Stressi ja korkea verensokeri

Pitkäkestoinen stressi voi nostaa verensokeritasoa. Stressaantuneena keho vapauttaa hormoneja, kuten kortisolia ja adrenaliinia. Nämä hormonit hankaloittavat insuliinin toimintaa ja voivat johtaa verensokeritason nousuun.

Stressiä voi yrittää hallita tekemällä asioita, joista pitää tai jotka auttavat rentoutumaan, kuten lukeminen, meditointi, jooga, piirtäminen tai maalaaminen. Myös lemmikkien kanssa ajan viettäminen helpottaa huolia ja stressiä.

Korkea verensokeri ja ketoasidoosi eli happomyrkytys

Ketoaineet kannattaa mitata hoitopaikasta saatavilla ketoliuskoilla ja mittarilla, jos verensokeri on toistuvasti yli 14 mmol/l tai yli 12 mmol/l ja yleisvointi on huono. Ketoasidoosiriski kasvaa, jos insuliinin tarve suurenee rajusti esim. vaikean infektion tai sairauden aikana​. Ketoasidoosi on hengenvaarallinen tila, joka vaatii välitöntä sairaalahoitoa​.
Ketoasidoosin oireita ovat yleisvoinnin nopea heikentyminen, tajunnanhäiriö, uneliaisuus, sekavuus, tajuttomuus, pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, hyperventilaatio, asetonin haju ja kasvojen punakkuus.

Taulukko Ilanne-Parikka ym. Diabetes. 1.painos, Kustannus oy Duodecim 2019

Lähteet
 1. Ilanne-Parikka ym. Diabetes. 1.painos, Kustannus oy Duodecim 2019, sivut 285-286
  Insuliininpuutosdiabetes. Käypä hoito-suositus, 2022 (viitattu 11.8.2023) www.kaypahoito.fi​)

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Diabeettinen neuropatia
Perusteet | 2 min. lukemisaika

Diabeettinen neuropatia

Neuropatia tarkoittaa vaurioita hermojen toiminnassa. Se voi olla tyypin 2 diabeteksen liitännäissairaus. Lue, miten riskiin voi itse vaikuttaa.

 FI23DI00046 (päivitetty 01-2024)