Go to the page content
Elintavat | 6 min. lukemisaika

Diabeteksen huomioiminen jokapäiväisissä tilanteissa

Diabetes on pitkäaikaissairaus, jonka huomioiminen vaatii päivittäistä omahoitoa. Diabeteksen hoidossa keskeistä on huolellinen suunnittelu, jonka ansiosta voit jatkaa aktiivista elämää.

Diabetes ja työ

Huomioi diabeteksen hoito myös työssä. Jotkut ammatit ovat omahoidon kannalta vaativampia kuin toiset. Haasteita työpäivään saattaa tuoda tasapainoittelu terveellisen ja säännöllisen ruokailun, lääkkeen ottamisen sekä verensokerin tasaisuuden kanssa. Tässä asioita, jotka huomioimalla voit helpottaa työarkea:

 • Aloita päivä oikein: Älä koskaan jätä aamiaista väliin. Tämä voi johtaa hypoglykemiaan (matalaan verensokeriin) etenkin, jos käytät insuliinia tai jotakin lääkitystä insuliinitasosi nostamiseen. Hypoglykemia voi vaikuttaa terveyteesi, suoriutumiseesi ja turvallisuuteesi töissä.
 • Suunnittele ateriat: Ota oma terveellinen lounas- ja välipalapakkaus töihin – tiedät tarkalleen mitä syöt, ja pystyt suunnittelemaan asiat sen mukaisesti. Jos käyt ruokalassa tai ostat ruokaa muualta, tutustu terveellisiin vaihtoehtoihin.
 • Mittaaminen ja pistäminen: Varmista, että sinulla on mahdollisuus käyttää hygieenistä paikkaa, jossa voit mitata ja pistää mukavasti.
 • Kynät ja lääkkeet: Pidä aina varakynä mukana töissä. Jos sinun on säilytettävä lääke jääkaapissa, merkitse se selvästi niin, ettei sitä käytetä tai hävitetä vahingossa. Käytä lääke ennen viimeistä käyttöpäivämäärää, ja lue käytön aikaiset säilytysohjeet.
 • Tunne oikeutesi: Kansainvälinen diabetesliitto (International Diabetes Federation, IDF) on kehittänyt Charter of Rights for people with diabetes (Diabetesta sairastavien henkilöiden oikeuksien peruskirja) -asiakirjan, joka käsittelee tasapuolista kohtelua, urakehitystä ja tukea työpaikalla. Monet maat ovat ottaneet käyttöön samanlaisia peruskirjoja. Diabetesliiton sivuilta voit lukea lisää diabeetikoiden oikeuksista, vastuusta sekä sosiaaliturvasta.
 • Kerro rekrytoijille ja työnantajille: Yleensä ei ole olemassa lakisääteisiä vaatimuksia diabetesta koskevien tietojen antamiseen rekrytoijille. Uusi työnantaja saa kuitenkin esittää asianmukaisia terveyteen liittyviä kysymyksiä varmistaakseen, että pystyt suoriutumaan työstä.
 • Kerro kollegoillesi: Riippuu sinusta, haluatko kertoa diabeteksesta kollegoillesi. Jos kerrot siitä, voit kertoa pelkistetysti diabeteksesta ja antaa ohjeita siitä, mitä pitää tehdä, jos sinulla ilmenee hypoglykemia. Näin he tietävät miten he voivat auttaa sinua tarvittaessa.

Diabeteksen huomioiminen matkustaessa

Matkan suunnittelu
 • Tarvikkeet: Varaa mukaan riittävästi hoitovälineitä ja lääkkeitä eli noin kaksinkertainen määrä tarpeeseen verrattuna. Pakkaa ne sekä käsimatkatavaroihin että matkalaukkuun katoamisen, hajoamisen tai viivästyksen varalta.
 • Välipalat: Pidä aina mukana jotain hiilihydraattipitoista evästä kuten esimerkiksi sokeria, täysmehua tai Siripiriä, eli rypälesokeria, matalan verensokerin varalta.
 • Dokumentaatio: Ota matkalle mukaan voimassaolevat lääkereseptit sekä englanninkielinen lääkärintodistus. Todistuksen saat hoitopaikastasi. Mukana kannattaa pitää myös monikielistä "Minulla on diabetes"-korttia, diabetestunnusta sekä matkavakuutuskorttia.
 • Turvallisuus: Tarkista etukäteen lentoaseman turvallisuusvaatimukset lääkkeiden ja pistoslaitteiden osalta.
Matkustaessa
 • Pysy liikkeessä: Liikuttele jalkoja säännöllisesti lennon aikana, koska pitkät lennot lisäävät laskimotukosten vaaraa. Pidä säännöllisesti taukoja myös autolla liikkuessasi.
 • Varo hypoja: Verensokeri tulee tarkistaa ennen autolla liikkeelle lähtöä. Jos matkan aikana tunnet verensokerin laskevan, pysäytä auto ja mittaa sokeri. Pidä aina ensiapuevästä mukana.
 • Ilmoita henkilökunnalle: Kerro matkustamohenkilökunnalle tai laivan henkilökunnalle diabeteksestasi sen varalta, että ilmenee ongelmia.
 • Aikavyöhykkeen muutokset: Valmistaudu muuttamaan ateria- ja lääkitysaikoja matkapäivien pidentyessä tai lyhentyessä.
Määränpäässäsi
 • Kuuma/kylmä sää: Tarkista jokaisen käyttämäsi lääkkeen pakkausselosteesta tuleeko niitä suojella kuumuudelta tai kylmyydeltä. Äärilämpötilat voivat vaikuttaa eri lääkkeisiin eri tavoin ja ne saattavat esimerkiksi menettää tehoaan tai mennä kokonaan käyttökelvottomiksi.
 • Lääkkeen säilytys: Tarkista jokaisen käyttämäsi lääkkeen pakkausselosteesta miten niitä tulee säilyttää. Äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa lääkkeiden ja verensokerimittarien toimintaan.
 • Suojaa kädet ja jalat: Pidä huolta käsistäsi ja jaloistasi. Jos sinulla on neuropatia eli ääreishermostossa havaittavia toimintahäiriöitä kuten tunnottomuutta, se voi estää sinua huomaamasta esimerkiksi kylmettymistä tai palamista.


Diabetes ja sairastaminen

Sairauksiin liittyy useimmiten verensokeritason nousua. Lue lisää korkeasta verensokerista kohdasta Korkea verensokeri. Toisaalta joissain tapauksissa, esim. oksennnus- ja ripulitaudeissa tai huonon ruokahalun yhteydessä verensokeritaso saattaa pyrkiä laskemaan liian matalaksi. Sairaana ollessa onkin erityisen tärkeää huomioida diabetes seuraamalla verensokeritasoa ja huolehtimalla asianmukaisesta lääkityksestä. Diabeteksen hoidostasi vastaava lääkäri tai hoitaja opastaa sinua tarkemmin siitä, miten sinun tulee toimia sairaspäivinä.

Diabetes ja liikunta

Liikunnalla on suotuisaa verensokeria alentavaa vaikutusta. Liikunnan rasittavuudesta ja kestosta riippuen verensokeritasoa alentava vaikutus kestää jopa useita tunteja liikuntasuorituksen jälkeen. Yleisohjeena on, että ennen liikuntasuoritusta verensokeritasosi olisi tasolla 8-10 mmol/l. Tämä on etenkin huomioitava, jos sinulla on insuliinilääkitys. Etenkin pidemmän liikuntasuorituksen aikana on hyvä nauttia pieni määrä sokeripitoista välipalaa. Ota mukaasi sokeripitoisen välipalan lisäksi myös verensokerimittarisi ja matkapuhelin hätätilanteiden varalta. Verensokeritason seuraaminen liikuntasuorituksen jälkeen on myös tärkeää.

Diabeteksen hoidostasi vastaava lääkäri tai hoitaja antaa sinulle tarkemmat ohjeet siitä, miten huomioit diabeteksen liikunnan yhteydessä.

Lisätietoja diabeteksen hoidosta liikunnan avulla löytyy aktiivista elämää koskevasta osiosta sekä artikkelista Tyypin 1 diabetes ja liikunta.

Diabetes ja raskaus

Jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta, keskustele hoitavan lääkärisi kanssa miten huomioit diabeteksen raskauden aikana tai raskauteen valmistautuessa. Lääkitystäsi voidaan joutua muuttamaan raskauden aikana.

Lähteet
 1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 18.02.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 2. Ilanne-Parikka ym. Diabetes. 1.painos, Kustannus oy Duodecim 2019.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Miten verensokeria voi seurata
Verensokeri | 3 min. lukemisaika

Miten verensokeria voi seurata

Milloin verensokeria on seurattava ja miten voidaan luoda ylläpidettävä rutiini? Löydä asiaankuuluvat tiedot ja vinkit rutiinin luomiseen täältä »

 FI23DI00046 (päivitetty 01-2024)