Go to the page content

Retningslinjer for personvern

1 Informasjonen vi samler inn

Vi innhenter informasjon som kan hjelpe oss med å forbedre nettstedene våre. Noe av informasjonen ber vi deg om direkte, men annen informasjon samles inn automatisk. All informasjon som innhentes automatisk lagres i en samlet form og kan ikke brukes til å identifisere deg som en spesifikk person. Av og til ber vi deg om opplysninger som til tider kan være personlig identifiserbare og private.

Som et resultat kan opplysninger som samles inn av oss deles inn i to hovedkategorier:
a) Aggregert besøksstatistikk
b) Identifiserbar personlig informasjon

Vi knytter ikke sammen aggregert besøksstatistikk med personlig identifiserbare opplysninger.

 

Samlet statistikk over besøkende

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn generell informasjon om datamaskinen din og dens lokasjon, samt nettstedet du kom fra, hvis aktuelt. Denne informasjonen kan ikke brukes til å identifisere deg som enkeltperson. Denne informasjonen brukes bare i aggregert form for å informere oss om hvor våre besøkende kommer fra, hva de ser på og foretar seg og hvor de bruker mest tid.

 

Opplysninger vi automatisk samler inn:

 • Støtte for førsteparts informasjonskapsler (om du lar oss plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din)
 • Besøks-ID (levert av en informasjonskapsel vi plasserer på datamaskinen din når det er mulig)
 • Henviser (dvs. hvor du kom fra, f.eks. google.com)
 • Dato og tidspunkt for besøket
 • Innstillinger for område og språk (for å bestemme hvilket land du befinner deg i)
 • Operativsystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android osv.)
 • Nettleser og nettleserversjon (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari osv.)
 • Skjermoppløsning (1280 x 1024, 1024 x 768 osv.)
 • JavaScript-støtte
 • Java-støtte
 • IP-adresse (datamaskinadresse på Internett)
 • Tittelen på siden du viser
 • Nettadressen til siden du viser

Personlig identifiserbar informasjon

Noen ganger må vi samle inn mer personopplysninger om deg. Noen områder/deler av nettstedet vårt kan kreve at du registrerer deg for å logge deg på. Vi kan be deg om informasjon om alder og yrke for bedre å forstå formålet med besøket ditt og for å forbedre besøksopplevelsen din.

Uansett, hvis vi ber deg om personopplysninger som kan brukes til å identifisere deg som enkeltperson, vil vi alltid gi en forklaring om hvorfor vi samler inn opplysningene, hvordan vi samler den inn, hvordan vi lagrer dem og hvordan vi planlegger å behandle og bruke dem.

 

2 Slik brukes informasjonen

Vi vil kun samle inn og lagre personopplysninger for det formål som angis i forbindelse med innsamlingen av opplysningene. Når vi avslutter behandlingen av informasjonen din for det oppgitte formålet, sletter vi og destruerer informasjonen for å sikre personvernet ditt.

 

3 Innsamling av sensitive data

Vi samler ikke inn eller oppbevarer sensitive personopplysninger relatert til din helse, etniske opprinnelse, religiøse tro eller politiske overbevisning osv. på dette nettstedet. Skulle det unntaksvis skje at vi ønsker å samle inn andre sensitive personopplysninger, vil vi gjøre dette i strengt samsvar med lokal personvernlovgivning.

 

4 Personvern for barn

Det er viktig å ivareta barns personvern. Novo Nordisk har ikke til hensikt å innhente personopplysninger fra barn (et barn defineres som under 18 år) uten tillatelse fra foreldre eller verge. Barn skal IKKE sende inn personopplysninger til Novo Nordisk uten uttrykkelig tillatelse fra sin forelder eller verge.

Der det er hensiktsmessig, vil vi instruere barn om ikke å sende inn personopplysninger. Hvis barnet ditt har sendt inn personopplysninger og du ønsker å be om at slike opplysninger fjernes, kan du ta kontakt med oss på Privacy-Norway@novonordisk.com

 

5 Slik sikrer vi god datasikkerhet

Personopplysninger innhentes kun på dette nettstedet i den grad det er nødvendig. Under ingen omstendigheter selges innsamlede data til tredjeparter av noen som helst grunn.

 

6 Hvor behandles dataene?

Alle personopplysninger vi samler inn, kan overføres internasjonalt innenfor Novo Nordisks globale organisasjon. Vi har interne retningslinjer på plass for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, uavhengig av hvor i Novo Nordisk dataene dine befinner seg.

Les mer om hvordan Novo Nordisk håndterer personvern.

 

7 Videreformidling til tredjeparter

Vi vil aldri overføre eller selge personlig identifiserbar informasjon om våre besøkende til en tredjepart.

Vi deler vanligvis kun informasjon med våre avtalte tjenesteleverandører og rådgivere. For å overholde juridiske forpliktelser, for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Novo Nordisk, dets ansatte og andre, eller hvis vi selger eller avvikler noen del av virksomheten eller eiendeler, kan personopplysninger deles. Enhver slik deling skal være i samsvar med personvernlovgivningen.

 

8 Rettigheter for nettstedets besøkende

I henhold til reglene for datavern har du følgende rettigheter. For å utøve disse rettighetene, kan du kontakte Novo Nordisk på Privacy-Norway@novonordisk.com

 • Du kan få en oversikt over hvilke personopplysninger vi har om deg.
 • Du kan få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.
 • Du kan få dine personopplysninger oppdatert eller korrigert.
 • Du kan få dine personopplysninger slettet eller ødelagt.  
 • Du kan få oss til å stoppe eller begrense behandlingen av dine personopplysninger. 
 • Hvis du har gitt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Din tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen utført før du trakk tilbake samtykket ditt.
 • Du kan sende inn en klage om hvordan vi behandler personopplysningene til Datatilsynet.. 

Under gjeldende lov kan det være begrensninger av disse rettighetene, avhengig av de spesifikke omstendighetene for behandlingsaktiviteten.

Kontakt oss som via e-postadressen over med spørsmål eller forespørsler relatert til disse rettighetene. 

 

9 Bruk av informasjonskapsler

Du kan lære mer om vår bruk av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

10 Juridiske ansvarsfraskrivelser

Informasjonsformål

Innholdet som presenteres på Novo Nordisks nettsted presenteres utelukkende for informasjonsformål. Nettstedet gir deg ikke råd eller anbefalinger av noe slag, og bør ikke brukes som grunnlag for beslutninger eller handling. Du anbefales å rådføre deg med profesjonelle rådgivere i riktig felt med hensyn til anvendelsen av et bestemt aspekt av innholdet. Nærmere bestemt er ingenting på dette nettstedet en invitasjon eller tilbud om å investere eller handle i Novo Nordisk-verdipapirer. Videre gir nettstedet utvalgt informasjon om sykdommer og behandling av disse sykdommene. Denne informasjonen er ikke ment som medisinske råd. Denne informasjonen er ikke en erstatning for råd fra helsepersonell. Hvis du har eller mistenker at du har helseproblemer, bør du rådføre deg med fastlegen din eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

Informasjon gitt «som den er»

Informasjonen på dette nettstedet er gitt «som den er» og Novo Nordisk gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til implisitt garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller uovertredelse. Novo Nordisk gir ingen garantier av noe slag når det gjelder fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet, tilgjengelighet, funksjonalitet og samsvar med gjeldende lover. Ved å bruke dette nettstedet godtar du risikoen for at informasjonen kan være ufullstendig eller unøyaktig, eller at den kanskje ikke oppfyller dine behov eller krav.

 

Anerkjent ansvar

Verken Novo Nordisk eller våre innholdsleverandører skal være ansvarlige for eventuelle skader eller skade som oppstår som følge av din tilgang til, eller manglende tilgang til, dette nettstedet eller fra din tillit til informasjon heri. Novo Nordisk fraskriver seg ethvert ansvar for følgeskader og straffeerstatning eller direkte, indirekte, tilfeldige, og spesielle eller andre skader, tapte muligheter, tapt fortjeneste eller andre tap eller skader av noe slag. Denne begrensningen inkluderer skader eller virus som kan påvirke datautstyret ditt.

 

Koblinger til andre nettsteder

Dette nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av Novo Nordisk. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for eller har kontroll over personvernerklæringene til disse nettstedene. Denne personvernerklæringen gjelder kun informasjon som samles inn på dette nettstedet. Vi oppfordrer deg sterkt til å lese personvernerklæringene til alle nettsteder du besøker som samler inn personopplysninger.

 

Nettsteder med kobling til oss

Novo Nordisk støtter ikke nettsteder som kobler seg til Novo Nordisk-nettsteder. Novo Nordisk er ikke ansvarlig for innhold på disse tilknyttede nettstedene eller for kontroll over informasjon som brukere kan velge å gi til disse nettstedene.

 

Endringer

Novo Nordisk forbeholder seg retten til å endre, modifisere, erstatte eller slette innhold av eller kan begrense tilgang til eller avslutte distribusjon av dette nettstedet når som helst og etter eget skjønn.

 

Opphavsrett og bruk av innhold

Innholdet på dette nettstedet tilhører Novo Nordisk og er beskyttet av lover om opphavsrett. Varemerker, tjenestemerker, merkenavn, logoer og produkter som vises på dette nettstedet er beskyttet over hele verden, og ingen bruk av disse kan gjøres uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Novo Nordisk. Du er velkommen til å laste ned innholdet på dette nettstedet, men kun for personlig og ikke-kommersiell bruk. Ingen modifikasjon eller videre reproduksjon av innholdet er tillatt. Innholdet kan ellers ikke kopieres eller brukes på noen annen måte.

 

Bruk av spørsmål og kommentarer

Eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag eller annen kommunikasjon, inkludert eventuelle ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller kunnskap du kan videresende til dette nettstedet eller på annen måte til Novo Nordisk, elektronisk eller på annen måte, sendes på ikke-konfidensiell basis og vil bli eiendommen til Novo Nordisk, som Novo Nordisk uten begrensning kan bruke på hvilken som helst måte og for alle formål, inkludert utvikling, produksjon og/eller markedsføring av varer eller tjenester.

 

Gjeldende lov

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet og innholdet på disse sidene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk regelverk.

 

11 Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, informasjonskapsler og juridisk ansvarsfraskrivelse, hvis du ønsker å få innsikt i personopplysninger om deg, eller hvis du har bekymringer vedrørende Novo Nordisks bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via Privacy-Norway@novonordisk.com.