Go to the page content
diabetes research

Léčby

Léčba cukrovky 1. a 2. typu

Léčba cukrovky zahrnuje kontrolu hladiny cukru v krvi, optimalizaci životního stylu a užívání léků na cukrovku nebo inzulinu. To zahrnuje:

 1. Změna životního stylu: Zdravá strava s omezením cukrů a sacharidů, pravidelná fyzická aktivita a kontrola hmotnosti.

 2. Perorální léky: Pro pacienty s cukrovkou 2. typu mohou být předepsány léky, které snižují hladinu cukru v krvi.

 3. Inzulín: Pacienti s cukrovkou 1. typu a někteří s cukrovkou 2. typu potřebují pravidelné aplikace inzulinu pro regulaci hladiny cukru v krvi.

 4. Monitorování: Měření hladiny cukru v krvi doma a pravidelná kontrola u lékaře jsou klíčové pro sledování stavu a účinnosti léčby.

 5. Edukace: Důležitá je i edukace pacientů o cukrovce, aby byli schopni správně pochopit své onemocnění. 

Léčba cukrovky je často individuální a vyžaduje spolupráci mezi pacientem a lékařem, aby bylo dosaženo optimální kontroly cukru v krvi a minimalizovaly se komplikace.

Přečtěte si více o životě s cukrovkou

Víte o kardiovaskulárních rizikách?

V porovnání se zdravou populací jsou lidé s diabetem 2. typu 2 - 4 krát náchylnější k infarktu nebo mozkové cévní příhodě.

Zjistěte, jak toto riziko můžete snížit.

Přečtěte si více o cukrovce a životě s cukrovkou

O cukrovce

O cukrovce

Cukrovka je dlouhodobé onemocnění, kterým trpí miliony lidí po celém světě. Když se hladina cukru v krvi příliš zvýší, vaše tělo za běžných okolností uvolní inzulin, který pomůže s transportem cukru z krevního řečiště do buněk. Lidé s diabetem buď nevyprodukují dostatek přirozeného inzulínu, nebo nedokáží efektivně využít dostupný inzulin.

Život s cukrovkou

Život s cukrovkou

Cukrovku lze ovlivnit změnou životního stylu, hlavně pomocí stravy a pohybu. Někteří pacienti se ale neobejdou bez medikace. Onemocnění však nejlépe zvládnete, když je pochopíte a se svou diagnózou se srovnáte.

Léčba cukrovky 1. typu

Lidé s cukrovkou 1. typu nedokáží vyprodukovat dostatek inzulinu. Nemohou tak regulovat hladinu cukru v krvi, protože jejich imunitní systém napadá vlastní slinivku. Lidé s cukrovkou 1. typu denně potřebují aplikovat inzulin (čímž napodobí přirozenou reakci slinivky).

Typy léčby inzulinem

1. Bazální inzulin

Inzulin, který působí dlouhodobě a neustále a stabilně se uvolňuje. Bazální inzulin vám po určitou dobu v krvi udržuje nízkou a konzistentní hladinu inzulinu. Obvykle se aplikuje jednou denně. Správnou aplikaci vašeho bazálního inzulinu vám sdělí váš lékař. 

2. Bolusový inzulin (inzulin v čase jídla)

Inzulin, který působí rychle a zmírňuje výkyvy krevního cukru po jídle. Bolusový inzulin se aplikuje před nebo v době jídla a občas se užívá současně s dlouhodobým inzulinem. Správnou aplikaci vašeho bolusového inzulinu vám sdělí váš lékař. 

3. Premixovaný inzulin

Kombinuje inzuliny v jediné injekci. Premixované inzulíny pomáhají regulovat krevní cukr během dne (podobně jako bazální inzulín) a rovněž během jídla (podobně jako bolusový inzulín). 

Formy inzulinové léčby

 • Inzulinová pera
  Inzulinová pera představují nejběžnější způsob, jak si svépomocí inzulin aplikovat. Na trhu je velké množství per, včetně předplněných jednorázových nebo plnicích pro opakované použití.

 • Inzulínové pumpy
  Malé zařízení, ovládané počítačem, které je známé jako inzulinová pumpa, se používá u pacientů s cukrovkou 1. typu. Inzulinová pumpa uvolňuje inzulin postupně během dne.


 

Alternativní způsoby léčby cukrovky 1. typu

Inzulín byl po dlouhou dobu základní léčbou cukrovky 1. typu. Existují však díky pokroku ve vědě a lékařství i alternativní způsoby léčby?

Transplantace Langerhansových ostrůvků představuje experimentální léčbu cukrovky 1. typu. V USA probíhají klinické studie, během nichž lékaři odejmou ostrůvky (ze slinivky) se zdravými beta buňkami a vstříknou je do cévy, která krev dopraví do jater. Ostrůvky pak začnou v příjemci produkovat a uvolňovat inzulín. 3. fáze klinické studie, kterou provádějí Národní instituty zdraví (NIH), zjistila, že: “1 rok po transplantaci se hladina A1c u 9 z 10 příjemců udržovala pod 53 mmol/mol a nedocházelo u nich k epizodám závažné hypoglykémie.”

Neustále pokračuje výzkum alternativní léčby cukrovky 1. typu, ale zatím se zdá, že těžiště studií tvoří transplantace kmenových buněk. Dalšími oblastmi, které zažívají rychlý rozvoj, jsou léčba diabetu přírodními prostředky a trvalá léčba.

Léčba cukrovky 2. typu

Pokyny pro léčbu cukrovky 2. typu se podstatně liší od pokynů pro cukrovku 1. typu. Zatímco cukrovka 1. typu závisí na aplikaci inzulinu, cukrovku 2. typu vyžaduje zpočátku jiná, neinzulinová léčiva.

Dieta

První věc, kterou vám po diagnóze cukrovky 2. typu doporučí, je změna stravovacích návyků. Dieta pro diabetiky je sestavena tak, aby udržela hladinu glukózy v krvi, krevní tlak a cholesterol na zdravých hodnotách.

Fyzická aktivita

Vaše zdraví může zásadně ovlivnit i každodenní fyzická aktivita. Pravidelné cvičení vhodné pro diabetiky vám může pomoci pozitivně ovlivnit hladinu krevního cukru, snížit hmotnost a celkově zlepšit vaše fyzické i duševní zdraví.

Agonista receptoru (RA) pro glukagonu podobný peptid-1 (GLP-1)

GLP-1 je přirozeně se vyskytující hormon, který zvyšuje inkretiny a napomáhá produkci inzulínu. Následně se sníží glukóza v krvi. Cílem léčby pomocí GLP-1 RA je napodobit  přírozenou funkci hormonu GLP-1 a vyrovnat tak hladiny krevního cukru. 

Aplikace inzulínu

Pokud nezabírá ani kombinace výše zmíněných léčebných postupů, nebo přestala být učinná, bude potřeba, abyste přešli na aplikaci inzulinu. Nezapomeňme, že existují různé typy inzulinů a že se liší podle toho, jak rychle nastupuje jejich účinek, kdy je účinek největší a jak dlouho přetrvá. Váš lékař vám poradí, jak správně inzulin aplikovat. 

Pamatujte, že cukrovka 2. typu je progresivní onemocnění a často se jako prostředek pro zjištění vhodné léčby použije léčebný algoritmus. Neklesejte na mysli, pokud se váš léčebný plán občas změní.

Léčba gestační a dětské cukrovky

 • Léčba gestační cukrovky
  Některým těhotným ženám pro potlačení gestační cukrovky stačí změnit dietu a pohybovou aktivitu. Jiné zase k vyvážení krevního cukru potřebují medikaci a inzulinové injekce. Těhotným ženám se často předepisuje metformin nebo glibenklamid. Pokud máte jakékoliv obavy, promluvte si se svým ošetřujícím lékařem.

 • Dětská cukrovka 1. typu  
  Pro udržení zdravé hladiny krevního cukru bude vaše dítě potřebovat každý den aplikovat inzulin. Rovněž se doporučuje monitoring krevního cukru, počítání příjmu sacharidů a pravidelné cvičení.

 • Dětská cukrovka 2. typu 
  Dětská cukrovka 2. typu má podobné prediabetické příznaky a léčbu jako u dospělých. Jak zdravé stravování, tak pravidelné cvičení, monitoring krevního cukru a snížení tělesné hmotnosti pomohou vašemu dítěti cukrovku zvládat. Je také potřeba nasadit vhodnou medikaci.

 

CZ23DI00059