Go to the page content

Lidt mindre diabetes.
Lidt mere dig.

Penne | 7 min. læsetid

Mød vores to smartpens: NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus

At leve med insulinbehandlet diabetes er ikke en konstant og stabil tilstand. Det ved du om nogen. Det er en uforudsigelig sygdom, som kan være svær at styre og kontrollere, uanset hvor længe du har levet med den. Hver lille detalje tæller i dit store diabetesregnskab, når du blandt andet skal holde styr på dit insulin, monitorere dit blodsukker og holde skarpt øje med din kost og træning. Intet under hvis du hele tiden tænker på din diabetes.

Tænk, hvis livet bare en gang imellem kunne handle lidt mindre om diabetes og lidt mere om dig selv. Det kan de smarte insulinpenne, NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus, hjælpe dig med. Og herunder kan du se hvordan.

Sådan får du en NovoPen®  6 og NovoPen Echo®  Plus

Du kan som borger få en intelligent insulinpen til flergangsbrug på tre forskellige måder:

 1. Du kan købe din NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus hos apopro.dk, mediqdanmark.dk, mitliv.dk og onemed.dk (klik på et link og kom direkte til deres side).
 2. Du kan ansøge din bopælskommune om støtte til flergangspenne.
 3. Du kan tale med din behandler fra diabetesambulatoriet om muligheden for at skifte til en intelligent flergangspen som et behandlingsredskab.

Læs mere her.

NovoPen® er blevet mere intelligent

Med NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus kan du nemt connecte med din smartphone. Du får også hukommelsesfunktion, der automatisk husker, hvornår og hvor meget insulin, du har taget. Endelig kan du nemt og automatisk dele injektionshistorik trådløst med andre, eks. din behandler.

An icon illustrating a pen with a bubble showing the number 800.

Gem op til
800 af dine seneste
insulininjektioner

An icon illustrating a smartpen connecting with a smartphone.

Overfør din
injektionshistorik
trådløst
til
kompatible apps*

An icon illustrating a graph.

Se din
insulindosering
sammen med dine
blodsukkermålinger*


A selection of smartpens.

An icon illustrating a stick with leaves.

Din flergangspen
skal ikke smides
væk
efter brug

An icon illustrating a battery.

Op til 5 års levetid
uden batteriudskifte
eller opladning

An icon illustrating a timer.

Display viser antal
enheder og tid siden sidste injektion
(tt:mm:ss)

* Læs afsnittet om kompatible apps og støtteverktøj længere nede på siden

Husker nøjagtig dosis og tidpunkt siden sidste injektion:


Displayet på NovoPen® kan spare dig for en tilbagevendende bekymring, som du måske deler med de fleste insulinpenbrugere, nemlig: ”Tog jeg den eller tog jeg den ikke?”

Din digitale injektions-log

Har du en smartphone*, tablet eller en anden enhed, der understøtter NFC (nærfeltskommunikation), kan du nemt overføre information om dine insulindoser fra din smartpen til din enhed. Bare sørg for at downloade en kompatibel app eller anden software, der kan læse og vise disse oplysninger.

Nedenfor finder du de apps, som du kan anvende i Danmark.

Sådan overfører du injektionshistorik til din enhed:

 • Hold din dosishukommelse på pennen lige mod NFC-tagget på din enhed. Det findes på toppen af iPhone-telefoner og bag på Android-telefoner.
 • Vent på, at dine injektionsdetaljer automatisk overføres til en kompatibel app på din enhed

Tjekliste: Hvad skal din smartphone bruge for at kunne forbinde?

*Læs mere om kompatible mobiltelefoner under vores FAQ-sektion nederst på siden

Kompatible apps og støtteværktøj i Danmark

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus kan bruges med forskellige diabetes-apps – måske en du allerede bruger!

Med Glooko®  kan data fra NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus konsolideres og præsenteres i strømlinede grafer, diagrammer og rapporter.

App Store

Google Play

Med mySugr kan data fra NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus ses side om side med glukosedata. Det gør det nemt og hurtigt at identificere mønstre og tendenser.

Obs. mySugr understøtter i dette øjenblik ikke NovoPen® på Android-mobiltelefoner.

App Store

Overfør automatisk dine insulindata fra NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus til FreeStyle LibreLink-appen§ med en scanning. Hold nemt styr på insulindoser, og del data med dit behandlingsteam. Læs mere her.

App  Store

Google  Play

Ved at bruge data fra din NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus sammen med Hedia Diabetes Assistant*, bestræber vi på at udføre din bolusberegning på det bedst mulige grundlag, hvilket giver dig anbefalinger, personligt tilpasset til dig.

App Store

Google Play

§FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med visse mobile enheder og operativsystemer. Tjek webstedet for at få flere oplysninger om enhedskompatibilitet, før du bruger appen. Deling af data kræver registrering hos LibreView.

*Hedia er IKKE udviklet med, vurderet af eller på nogen måde godkendt af Novo Nordisk A/S, og kompabiliteten er IKKE blevet vurderet af Novo Nordisk A/S til brug med NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus. Hedia APS er producenten af Hedia Diabetes Assistant og er eneansvarlig for at sikre Hedia Diabetes Assistants sikkerhed og ydeevne til dens tilsigtede brug. Novo Nordisk A/S er på ingen måde ansvarlig for indholdet eller brugen af Hedia Diabetes Assistent eller for nøjagtigheden af data, der er opnået ved brug af Hedia Diabetes Assistant.

Del injektionsdata med din behandler

Med hjælp fra de forskellige apps og støtteværktøjer kan du dele din injektionshistorik med din behandler, så de kan se din insulindosering side om side med dine blodsukkermålinger. Det kan gøre dine konsultationer og potentielle telefon- eller videokonsultationer mere konstruktive. Du bestemmer selvfølgeligt selv, om du vil dele dine data med din behandler.

De to smartpens holder styr på op til 800 af dine seneste injektioner, så du får et bedre overblik over dine injektionsmønstre og en bedre forståelse af, hvordan din injektionsadfærd påvirker dit blodsukker.

Bygget på open-source teknologi

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus er baseret på open-source teknologi, og som er tilgængelig for alle. Hvis du er en app-udvikler og interesseret i at integrere pennene med din løsning, kan du melde dig til vores åbne udviklerportal på: https://developer.novonordisk.com

 

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus – det miljøvenlige valg


NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus er flergangspenne designet til brug i op til fem år. Når de er tomme, er det kun cylinderampullen med insulin, der skal udskiftes og ikke hele pennen. Cylinderampullen er lavet af genanvendeligt glas.

Se, hvordan de fungerer

I de to videoer kan du se, hvordan du forbereder og færdiggør en injektion med NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus.

Sådan bruges NovoPen®  6

Sådan bruges NovoPen Echo®  Plus

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg en NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?

Du kan som borger få en intelligent insulinpen til flergangsbrug på tre forskellige måder:

 1. Du kan købe din NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus hos apopro.dk, mediqdanmark.dk, mitliv.dk og onemed.dk (klik på et link og kom direkte til deres side).
 2. Du kan ansøge din bopælskommune om støtte til flergangspenne via Ansøg om teknisk hjælpemiddel på borger.dk.
  Du kan også tale med din behandler om muligheden for at få udleveret en pen gennem din kommune.
 3. Du kan tale med din behandler fra diabetesambulatoriet om muligheden for at skifte til en intelligent flergangspen som et behandlingsredskab.  

Læs nedenfor mere om hvordan du kan ansøge om en pen via din bopælskommune på borger.dk
Jævnfør hjælpemiddelbekendtgørelsen, der fremgår det specifikt af Servicelovens paragraf §112, paragraf §9, at der gælder særlige bestemmelser for støtte til visse hjælpemidler, såsom injektions- og testmateriale til insulin-krævende diabetikere. Der står nærmere specifikt i bekendtgørelsen, at:
”Der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer (f.eks. sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker (lancetter), teststrimler og blodsukkermåleapparatur) til insulinkrævende diabetikere og til diabetikere, som er i kombinationsbehandling med insulin og tabletter eller andet godkendt injektionspræparat.”

Ligeledes ud fra hjælpemiddelbekendtgørelsen der er det vigtigt, at du i din ansøgning om støtte på borger.dk beskriver, hvordan du konkret oplever, at NovoPen® 6/NovoPen Echo® Plus væsentligt:

 1. afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne,
 2. i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet, og/eller
 3. er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

Du kan kontakte din læge i forhold til at få foretaget en konkret vurdering af dine behov, og om NovoPen® 6/NovoPen Echo® Plus kunne være en mulighed for dig.

Hvad skal jeg gøre, hvis kommunen afslår min ansøgning om støtte til NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus som et hjælpemiddel?

Hvis kommunen afslår din ansøgning om støtte til NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus eller vurderer, at et andet hjælpemiddel vil være ”bedst egnet og billigst” for dig, kan du klage til kommunen. Den nærmere proces står specifikt anført via borger.dk – under afsnittet ”Hvis du vil klage” Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (borger.dk) og beskriver bl.a., at:
Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen

Hvem kan bruge NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus kan bruges af alle personer, der behandles med insulinpenne. Det gælder både type 1-diabetes, type 2-diabetes, børn, voksne osv.

Hvad er forskellen på NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?

NovoPen® 6 kan give doser fra 1-60 enheder, stigende med hele enheder.
NovoPen Echo® Plus kan give doser fra 0,5-30 enheder, stigende med en halv enhed. Ellers er der ingen forskel mellem de to pennene.

Hvilke insuliner kan jeg bruge i NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus understøtter behandling med alle typer Novo Nordisk insulin tilgænglige i cylinderampul. Kontakt venligst din læge eller sygeplejerske for yderligere information.

Kan jeg bruge både mit måltidsinsulin og mit langtidsvirkende insulin i en NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?

Du kan bruge både dit måltidsinsulin (bolus insulin) og dit langtidsvirkende insulin (basal insulin) i en smartpen. Hver pen har en unik ID, der bruges til at identifiere hvilken NovoPen®, der overføres logdata fra. Den overførte dosislog inkluderer et pen-ID, så dosisloggen kan spores tilbage til den pen, den kom fra, og dermed pennens bruger.

Samler NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus data, og hvordan behandles denne data?

Novo Nordisk indsamler kun data, hvis du har givet samtykke. Hvis du har det, vil alle sundhedsdata blive pseudonymiseret, da Novo Nordisk kun er interesseret i data for at blive klogere på, hvordan produkterne bliver brugt af rigtige mennesker. Den viden danner grundlag for, at der kan udvikles nye og bedre måder at forebygge, opdage og behandle diabetes på.
Det er vigtigt at fastslå, at alle produkter og partnerløsninger stadigvæk kan bruges i fuldt omfang, hvis du ikke føler dig komfortabel eller har lyst til at dele dine data med Novo Nordisk.

Hvordan trækker jeg mit samtykke til at Novo Nordisk kan opbevare mine date tilbage?

Du kan til hver en tid trække dit samtykke til at dine personlige data processeres tilbage ved at kontakte partneren og meddele, at du trækker dit samtykke til Novo Nordisk tilbage. Brug blot kontaktinformationen angivet i den privatlivspolitik, der blev stillet til  rådighed af den pågældende partner, og informer dem om, at du vil trække dit samtykke tilbage.

Hvor lang tid holder batteriet?

Batteriet holder fire til fem år. Garantien på pennen er tre år.

Kan jeg skifte batteriet eller lade det op?

Nej. Hvis batteriet er løbet tør, skal du kontakte din leverandør for at få en ny pen. Du kan stadig anvende din pen til administration af insulin, indtil du har fået en ny pen.

Hvilke mobiltelefoner kan forbinde med NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus?

For at kunne overføre data fra pennen til mobiltelefonen, skal mobiltelefonen være forsynet med NFC (Near Field Communication). Vi anbefaler, at du også læser vores partners vejledninger om mobilenhed og OS-kompatibilitet for at sikkerstille, at deres løsninger virker på din mobiltelefon.
 
Følgende mobilenheder og operativsystemer (OS) har testets succesfuldt med NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus: 

  Model OS
Apple iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro,
11 Pro Max, Pro, SE, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
iOS 13: 1.1, .2, .2.3, .3, .3.1, .4, .4.1, .5, .6, .6.1, .7
iOS 14: 2.1, .3, .4.1, .4.2, .6, .8
iOS 15: 0, .0.2, .2
iOS 16: 0
ASUS ROG Phone 5  Android: 11
AXON Axon 20 Android: 10
Huawei® P: P10 Lite, P20, P20 Lite P30, P30 Pro, P30 Lite P40, P40 Pro, P40 Pro+, P50, P50 Pro,
Mate: 20, 20X, 40, 40E, 40 Pro, 30,
Honor: 10, X10 Max, 20, 20 Pro, V20, V30, 30, 30 Pro, 30 Pro+
Nova: 3e, 4, 4e, 5 Pro, 6, 7, 7 Pro
Android: 8, 9, 10
HarmonyOS: 2.0.0, 2.0.1
iQOO iQOO 3, iQOO 5, Neo5, 5 Pro, Neo 5 Vitality, Z1 Android: 11
Lenovo K12 Pro Android: 10
LG® Nexus 5X Android: 8
Meizu Edge s Android: 11
Mi Mi: 8, 9, 10, 10 Lite, 10X Pro, Zoom 11 Lite, 11 Pro, 11 Ultra, Civi
Redmi: 10 Pro, Note 8 Pro, K30i, K30s, K30 Pro Mix 4
Android: 10, 11, 12
Motorola Edge s Android: 11
ONEPLUS 9, 7T Pro, 8, 8T, 8 Pro, 9 Pro, 9 R Android: 10, 11
OPPO Reno3 Pro, Reno4, Reno4 Pro, Find X3 Pro, Ace 2, Reno Ace Android: 10, 11
Samsung Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10, S20, Galaxy S20 FE,
Galaxy S21, Galaxy A50s,Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A90, Galaxy Note 10+
Android: 8, 9, 10, 11
Smartisan OS R2 Android: 10
Sony Xperia 10 II Android: 10
vivo X: 27 Pro, 50, 50 Pro Plus, 50 Pro, 60, 60 Pro, 70, 70 Pro, 70 Pro+
S: 9
Android: 9, 10, 11  


Fejlfinding ved NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus

Fejlfinding ved NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus

Hvis du ikke finder en løsning til dit problem i denne sektion, kontakt venligst Novo Nordisk Denmark A/S kundeservice, tel. 80200240 (kl. 9-15), email kundeservice@novonordisk.com 

 

Montering og demontering

Hvorfor kan jeg ikke sætte cylinderampulholderen på efter at have indsat en cylinderampul?
Du har muligvis sat cylinderampullen ind i cylinderampulholderen i den forkerte retning, hvilket forhindrer cylinderampulholderen i at blive sat fast på penhuset.
ELLER: Du har muligvis indsat cylinderampulholderen i penhætten, før du satte cylinderampulholderen på penhuset.

Hvorfor sidder stempelstangen løst?
Når den brugte cylinderampul fjernes, kan stempelstangen bevæges sig frem og tilbage af sig selv. Det er helt normalt.

Hvorfor kommer stempelstangen ikke ud, når dosisknappen trykkes ned?
Stempelstangen kommer ikke ud med mindre cylinderampulholderen (med en cylinderampul) er påsat, der er valgt en dosis, samt at dosisknappen er trykket ind.

Hvorfor bliver pennen skilt ad, når jeg prøver at fjerne nålen?
Du holder ikke på cylinderampulholderen, når du forsøger at tage nålen af. Hvis pennen bliver skilt ad, når du tager nålen af, skal du samle pennen igen og teste insulingennemløbet. Det kan være, du skal gøre det flere gange, før der drypper insulin fra nålespidsen. Hold altid på cylinderampulholderen, når du tager nålen af.

 

Gennemløb/levering af dosis

Hvorfor kommer der ikke noget insulin ud af pennen? Hvorfor drypper der ikke insulin fra nålespidsen, når jeg tester insulingennemløbet?
Nålen er blokeret, eller der er opstået et mellemrum mellem det sorte stempelstangshoved og det orange eller grå stempel. Test altid insulingennemløbet, indtil der drypper insulin fra nålespidsen. Dette sikrer, at du får din fulde dosis.

 

Indstilling af dosis

Hvorfor kan jeg ikke vælge den dosis, jeg har behov for?  Horfor kan jeg ikke dreje dosisvælgeren yderligere?
Du forsøger at vælge en dosis, som er højere end 60 enheder (NovoPen® 6) eller 30 enheder (NovoPen Echo® Plus), hvilket er den højeste dosis, du kan vælge på én gang.
ELLER
Der er ikke nok insulin tilbage i cylinderampullen til at vælge den dosis, du forsøger at vælge.

 

Dosishukommelse

Hvorfor viser dosishukommelsen (skærmen) “Error”?

“Error” betyder, at dosishukommelsen ikke har registreret din sidste dosis.
Én af følgende situationer er sandsynligvis opstået:

 1. Du har forsøgt at injicere en dosis, som er højere end 60 enheder (NovoPen® 6) eller 30 enheder (NovoPen Echo® Plus) i flere fortløbende injektioner uden at registrere klikket efter endt dosis mellem injektionerne.
 2. Du valgte en dosis og ventede mere end 15 minutter med at injicere den.
 3. Dosishukommelsen (skærmen) viser ”Error” på grund af statisk elektricitet, eller at enheden er blevet tabt.
 4. Det er en uoprettelig fejl. Kontakt din leverandør for at få en ny pen.

Hvordan aktiveres dosishukommelsen?
Dosishukommelsen aktiveres, når den første injektion er udført. Hvis du vil tjekke din sidste dosis, kan du aktivere dosishukommelsen (skærmen) ved at trække dosisknappen ud og trykke den ind igen.

Hvorfor viser dosishukommelsen (skærmen) ingenting?
Er det en ny enhed, der ikke har været brugt før?
JA: Lav en gennemløbstest/et luftskud
NEJ: Hiv dosisknappen ud og tryk den ind igen.
Viste dosishukommelsen (skærmen) “End” før den blev blank?

JA: Batteriet er løbet tør for strøm og du bør kontakte din leverandør for at få en ny pen. Du kan stadig bruge din pen til administrering af insulin, indtil du får en ny.
NEJ: Kontakt din leverandør for at få en ny pen. Du kan stadig bruge din pen til administrering af insulin, indtil du får en ny.  

 

Overførsel af injektionslog

Tjekliste: Hvad skal din smartphone bruge for at kunne forbinde?

Hvorfor kan jeg ikke uploade data fra min pen til NFC-modtageren?
Opkoblingen er baseret på NFC (Near Field Communication), hvilket betyder, at pennen og NFC-modtageren skal befinde sig tæt på hinanden (0-2 cm). De skal forblive i tæt kontakt, indtil overførslen er komplet.
Har du parret din pen? Vær sikker på, at pennen og NFC-modtageren er tæt nok på hinanden, når du forsøger at overføre dosisloggen. Vær opmærksom på, at lokaliseringen af NFC-antennen kan variere fra smartphone til smartphone.

Vær opmærksom på, at en fuld dosislog med 800 injektioner tager 9-11 sekunder at blive fuldt overført fra pennen til app’en. NFC-antennen er følsom, og derfor skal pennen holdes stille og helt ind mod telefonen ved upload. Hvis du bevæger pennen for meget, mens du uploader data kan dataoverførslen blive ufuldstændig.

Modtog du en fejlmelding på appen?
JA: Læs fejlmeddelelsen på appen igennem for at tjekke, om problemet er relateret til parring eller synkronisering
NEJ: Tænd for den modtagende enhed/app
Det er ikke muligt at overføre dosisloggen, når den modtagende enhed ikke er slået til/forbundet.
Hvis pennen er løbet tør for batteri (viser “End” eller blank skærm) eller er defekt (viser “Error” og blank skærm over længere tid), er det ikke muligt at overføre dosisloggen.
Det er ikke muligt at overføre dosisloggen under en igangværende injicering (dosistælleren er ikke på 0).
Hvis pennen ikke viser en fejlmelding, dosistælleren er tilbage på 0 og dosisvælgeren er trykket helt i bund (du hører et tydeligt og mærkbart klik og kan ikke dreje på dosisvælgeren), er det sandsynligt, at problemet stammer fra NFC-modtageren (appen/enheden).
Nogle gange kan det hjælpe at genoprette forbindelsen eller genstarte NFC-modtageren/appen.

Tre mobiltelefon modeller har kendte problemer vedrørende overførsel af data fra pennen:

 • Samsung Galaxy S6 virker ikke med NovoPen 6® eller NovoPen Echo® Plus
 • iPhone 6 og tidligere iPhone modeller virker ikke med NovoPen 6® or NovoPen Echo® Plus
 • iPhone 7 kan have problemer med dataoverførsel, især når en fuld dosislog skal uploades

Andet

Hvordan skal jeg rengøre min NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus?
Rengør kun din pen med en mild sæbe eller en fugtig klud.

 • Vask, dyp eller smør ikke din pen i noget, og anvend ikke produkter med blegemidler såsom klor, jod eller alkohol til at gøre din pen ren i, da det kan ødelægge den
 • Hvis der er insulin på ydersiden af din pen, skal du gøre den ren, før det tørrer, med en mild sæbe eller fugtig klud

DK21NP600030 16. juni 2021

Relevante artikler