Go to the page content
1 min. lukemisaika

MYYTTI #5

Tyypin 2 diabeteksessa lääkkeillä hoidetaan vain sokereita

Tyypin 2 diabeteksen lääkitys ei hoida pelkkiä korkeita verensokereita, eli myytti on tarua. 

Vaikka tyypin 2 diabetes on määritelty kohonneiden verensokereiden perusteella, liittyy sairauteen usein myös muita sydän- ja verisuonisairauksille altistavia seikkoja. Näitä ovat esimerkiksi kohonnut verenpaine ja kohonneet veren kolesteroliarvot. Diabeteksen liitännäissairauksien ehkäisemiseksi verensokerien lisäksi näitä altistavia tekijöitä on tärkeää hoitaa kokonaisvaltaisesti.

Kokonaisvaltaisella hoidolla tarkoitetaan kohonneen verensokerin lisäksi myös kohonneen verenpaineen, kohonneiden veren kolesteroliarvojen, mahdollisen ylipainon sekä veren kohonneen hyytymisalttiuden huomioimista lääkehoidossa. Diabetesta sairastavan potilaan tulisi myös pyrkiä tupakoimattomuuteen ja yleisesti terveellisiin elämäntapoihin.

Tyypin 2 diabeteksen lääkitystä aloitettaessa hoitohenkilökunta opastaa miten usein lääkettä tulee ottaa, miten se vaikuttaa ja kuinka nopeasti vaikutukset näkyvät. Lääkitys perustuu terveydenhoidon ammattilaisen kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan, jossa on määritelty hoidon tavoitteet ja niiden seuranta. Se, että lääkitystä käytetään säännöllisesti annetun ohjeistuksen mukaisesti, on pitkäaikaissairauksien hoidossa erittäin tärkeää. 

Katso seuraava diabetesmyytti: Tyypin 2 diabeetikko sairastaa infektiot, esimerkiksi koronaviruksen, aina vakavana >>

Lähde

1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

FI22DI00004 (päivitetty 9.2.2022)