Go to the page content
1 min. lukemisaika

MYYTTI #13: Diabeteslääkkeet ovat kalliita

On sekä totta että tarua, että diabeteslääkkeet ovat kalliita. 

Suomessa yhteiskunta tukee potilaan lääkehoitoa ja harvoin potilas maksaa diabeteslääkkeen hinnan kokonaan itse. Potilaan saaman kelakorvauksen suuruus riippuu siitä, mihin korvausluokkaan lääke kuuluu. Lääke voi olla peruskorvattava (korvaus 40 %) tai se voi kuulua alempaan (korvaus 65 %) tai ylempään erityiskorvausluokkaan (korvaus 100 % 4,50 € lääkekohtaisen omavastuun jälkeen).

Lääkkeen hintaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Lääkkeen hinnan lisäksi on tarkasteltava sen tuomaa arvoa potilaan saamina terveyshyötyinä sekä arvoa yhteiskunnalle.

Muiden diabeteksen hoitoon käytettyjen lääkkeiden kuin insuliinien omavastuut potilaille nousivat vuonna 2017, kun osa diabeteslääkkeistä siirrettiin alempaan erityiskorvausluokkaan.

Yhteiskunnan näkökulmasta suurin osa, noin kaksi kolmasosaa, diabetekseen liittyvistä terveydenhuollon kustannuksista liittyy diabeteksen aiheuttamien liitännäissairauksien hoitoon ja vain noin alle kymmenen prosenttia diabeteksen lääkehoitoon.

Katso seuraava diabetesmyytti: Insuliinihoidosta on tyypin 2 diabeetikolle enemmän haittaa kuin hyötyä>>

Lähde

1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Yleistä tyypin 2 diabeteksesta
Perusteet | 3 min. lukemisaika

Yleistä tyypin 2 diabeteksesta

Tyypin 2 diabetes on krooninen sairaus, jossa elimistö ei tuota tarpeeksi insuliinia. Lue lisää sairauden oireista ja sen aiheuttajista.

FI22DI00004 (päivitetty 9.2.2022)