Go to the page content
1 min. lukemisaika

MYYTTI #6: Tyypin 2 diabetesta sairastavat joutuvat kaikki elämään samoilla säännöillä, kurinalaisesti ja tarkkojen aikataulujen mukaan

Tyypin 2 diabeteksen hoidon tavoitteet ovat kaikilla yksilöllisiä, eli kaikki eivät joudu elämään samoilla säännöillä. Myytti on siis tarua. 

Sairautena varsinkin tyypin 2 diabetes on hyvin moninainen oireiltaan ja ilmentymiseltään, joten myös hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Terveydenhoidon ammattilaisten kanssa tehdään yhdessä hoitosuunnitelma, josta käy ilmi hoidon tavoitteet ja niiden seuranta.

Terveellinen ruokavalio ja liikunta ovat kaikille tyypin 2 diabetesta sairastaville tärkeitä, mutta näiden suositusten soveltaminen täytyy suunnitella kullekin potilaalle sopivaksi.

Myös lääkehoitoon on nykyään useita vaihtoehtoja, ja niitä valittaessa huomioidaan diabeteksen lisäksi myös mahdolliset muut sairaudet.

Katso seuraava diabetesmyytti: Tyypin 2 diabetesta ei voida parantaa, vaan sairauden toteaminen johtaa aina loppuelämän kestävään hoitoon >>

Lähde

1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

FI22DI00004 (päivitetty 9.2.2022)