Go to the page content
1 min. lukemisaika

MYYTTI #12: Pistoshoidot otetaan käyttöön vasta, kun diabeetikon hoitotasapaino on todella huono

Ei ole totta, että pistettävät diabeteslääkkeet otetaan käyttöön tyypin 2 diabeteksessa vasta viimeisenä vaihtoehtona, kun hoitotasapaino on todella huono. Myytti on siis tarua.

Jokaisen potilaan diabetes on omanlaisensa, eli myös diabeteksen hoitoon käytettävä lääkitys on suunniteltava yksilöllisesti, kullekin potilaalle sopivaksi. Lääkehoito suunnitellaankin yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa niin, että se sopii jokaisen diabeetikon tarpeisiin ja tavoitteisiin. Osalle potilaista pistoksina annosteltavat hoidot voivat olla paras vaihtoehto jo varsin pian diabeteksen diagnosoinnin jälkeen. 

Pidempään koholla ollut verensokeritaso altistaa diabeteksen liitännäissairauksien kehittymiselle, joten diabeteksen hoitoa tulisi tehostaa mahdollisimman nopeasti hoitotasapainon heiketessä – yleisesti ottaen siis jo reilusti aiemmin, kun tilanne on ”todella huono”. 

Osalle taas pistettävät diabeteslääkkeet voivat tulla kysymykseen vasta myöhemmin, jos silloinkaan.

Katso seuraava diabetesmyytti: Diabeteslääkkeet ovat kalliita >>

Lähteet
1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Yleistä tyypin 2 diabeteksesta
Perusteet | 3 min. lukemisaika

Yleistä tyypin 2 diabeteksesta

Tyypin 2 diabetes on krooninen sairaus, jossa elimistö ei tuota tarpeeksi insuliinia. Lue lisää sairauden oireista ja sen aiheuttajista.

FI22DI00004 (päivitetty 9.2.2022)