Go to the page content
Perusteet | 2 min. lukemisaika

Diabeettinen retinopatia

Diabeettinen retinopatia eli silmän verkkokalvosairaus on yksi yleisimmistä diabeteksen liitännäissairauksista. Nykyinen tehokas diabeteksen hoito kuitenkin todennäköisesti jatkossa vähentää sairauden ilmaantumista.

Diabeettinen retinopatia on pitkään oireeton

Tyypin 2 diabetesta sairastavista noin kolmasosalla on muutoksia verkkokalvolla. Ne havaitaan usein heti, kun diabetes diagnosoidaan. Silmänpohjanmuutokset ovat kehittyneet vähitellen ja ovat pitkään oireettomia. Myöhäisellä iällä tyypin 2 diabetekseen sairastuminen vähentääkin retinopatian riskiä. Tyypin 2 diabeteksessa verkkokalvosairaus ei lisäksi onneksi useinkaan kehity vakavaksi. On silti hyvä päästä aloittamaan mahdollisesti tarvittava hoito nopeasti, jotta näkökyky ei vaarannu.

Hoitamattomana diabeettinen retinopatia voi aiheuttaa muutoksia näkökykyyn. Etenkin kauas näkemisessä voi olla hankaluuksia. Voi myös tuntua siltä, että näkö sumenee. Muutokset verkkokalvon tarkan näön alueella voivat aiheuttaa viivojen vääristymistä tai häiriöitä värien näkemisessä.

Mikäli näkökyvyssä tapahtuu muutoksia, on niistä hyvä kysyä hoitavalta lääkäriltä tai diabeteshoitajalta. Säännöllinen seuranta on kuitenkin paras tapa puuttua sairauden etenemiseen, joten hoitosuunnitelman mukaisissa silmänpohjankuvauksissa on hyvä käydä. Tehostettua seurantaa tarvitaan raskaana ollessa, tai jos suunnitelmissa on raskaus.

Diabeteksen hyvä hoito ehkäisee retinopatian kehittymistä

Verensokerin hyvä tasapaino ja mahdollisen verenpaineen tehokas hoito vähentävät diabeettisen retinopatinan ilmaantuvuutta ja toisaalta sen etenemistä. Myös kolesterolilla on merkitystä, joten myös rasva-arvoihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Diabeettisen retinopatian ehkäisemiseksi on tärkeää:

  • pitää verensokeritaso hyvänä
  • pyrkiä suositeltuun verenpaineeseen.
  • pyrkiä suositeltuihin veren kolesteroliarvoihin
  • lopettaa tupakointi
  • ylipainoisena pudottaa painoa ja erityisesti pyrkiä eroon keskivartalolihavuudesta
  • lisätä liikuntaa
  • käydä säännöllisissä silmänpohjankuvauksissa

Muita tunnettuja riskitekijöitä ovat diabetekseen liittyvä munuaissairaus ja anemia. Perintötekijöillä voi olla jonkin verran vaikutusta. Toisaalta taas kaihileikkaus ei ilmeisesti vaikuta sairauden kehittymiseen. Raskaus puolestaan suurentaa riskiä, mutta vain väliaikaisesti.

Verkkokalvon sairaus näkyy kuvissa

Verkkokalvon sairauden aiheuttaa veren liian suuri sokerimäärä, joka johtaa verisuonten toimintahäiriöihin. Suonet voivat tihkua ja jopa tukkeutua. Verkkokalvon hapenpuute voi puolestaan johtaa uudissuonten kasvuun.

Diabeettisessa retinopatiassa suonet voivat tihkua tai jopa tukkeutua. Verkkokalvon hapenpuute voi puolestaan johtaa uudissuonten kasvuun. 

Normaali silmä ja silmä, jossa diabeettista retinopatiaa

Muutokset voidaan havaita silmänpohjakuvauksessa. Se on kivuton toimenpide, joka kestää vain muutamia minuutteja. Mustuaiset eli pupillit laajennetaan käyttämällä silmätippoja. Pupillit pysyvät suurina muutaman tunnin, minkä vuoksi näkö voi olla jonkin aikaa sumea ja valoherkkä. Tarvittaessa silmää voidaan tutkia myös valokerroskuvauksella tai varjoainekuvauksella.

Pitkälle edennyt retinopatia vaatii hoitoa

Diabeteksen hyvä hoitotasapaino vähentää vakavan retinopatian riskiä. Silmänpohjan sairautta voidaan tarvittaessa myös hoitaa tehokkaasti. Verkkokalvon laserhoito tai kirurgiset toimenpiteet ovat mahdollisia. Lasiaiseen annettavat lääkeinjektiot voivat nekin tulla kyseeseen. Myös hoitotoimenpiteiden onnistumisen kannalta diabeteksen hyvä hoito on tärkeää.

Lähteet
  1. Diabeettinen retinopatia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 18.1.2022). Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi
  2. Diabetes ja silmät. Diabetestalo.fi (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.terveyskyla.fi
  3. Seppänen, M. Diabeteksen silmäsairaus (diabeettinen retinopatia). Lääkärikirja Duodecim 2021 (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.terveyskirjasto.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 FI23DI00046 (päivitetty 01-2024)