Go to the page content
Perusteet | 3 min. lukemisaika

Elämä diabetesdiagnoosin kanssa – mitä seuraavaksi?

Saatuasi diabetesdiagnoosin voit ryhtyä toimenpiteisiin, joilla saat terveytesi hallintaan ja vältät vakavat komplikaatiot. Ota tilanne haltuun lukemalla mahdollisimman paljon tietoa tästä sairaudesta ja sen hoidosta

Tässä artikkelissa esittelemme muutamia tapoja, joilla voit huolehtia terveellisistä elämäntavoista sekä psyykkisestä hyvinvoinnista diabetesdiagnoosin jälkeen.

Terveelliset elämäntavat

Tyypin 2 diabeteksen onnistuneen hoidon perusta on elintapahoito. Terveellinen ja painonhallintaa tukeva ruokavalio sekä riittävä liikunta laskevat ja tasapainottavat verensokereita ja helpottavat myös lääkehoidon toteuttamisessa. Elintapahoidolla voi olla myös merkittävä osuus tyypin 2 diabeteksen etenemisen hidastamisessa. Esimerkiksi jo muutaman kilon painon pudotus voi parantaa insuliiniherkkyyttä ja parantaa haiman insuliierityskykyä.

Terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio auttaa pitämään verensokeritason hallinnassa ja parantaa yleistä terveydentilaa ja hyvinvointia. Yritä syödä säännöllisesti ja tasapainottaa syömäsi määrä harrastamasi liikunnan ja lääkkeidesi määrään. Diagnoosin jälkeen diabeteksen hoidostasi vastaava terveydenhoidon ammattilainen auttaa tekemään sinun tarpeisiisi sopivan ateriasuunnitelman. 

Myös säännöllinen liikunta auttaa tyypin 2 diabeteksen hoidossa hallitsemalla verensokereita, auttamalla pudottamaan painoa ja tukemalla fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Jos et ole ennen harrastanut liikuntaa, koita tehdä omassa arjessasi pieniä muutoksia, joilla lisäät aktiivisuutta asteittain.

Psyykkinen terveys

Diabeteksen fyysisen puolen hallitsemisen lisäksi on tärkeää olla tietoinen diabeteksen vaikutuksista psyykkiseen terveyteesi. Tyypin 2 diabeteksen tehokas hoito voi olla stressaavaa ja hyvin kuormittavaa. Negatiivisten tunteiden huomiotta jättäminen voi pahentaa fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Psyykkinen hyvinvointi ja fyysinen terveys liittyvät läheisesti toisiinsa diabeteksessa, joten on erittäin tärkeää huolehtia molemmista.

Psyykkisen terveysongelmat voivat näkyä tyypin 2 diabeetikolla usealla tapaa, esimerkiksi:

  • Masennus/ahdistuneisuus: On normaalia tuntea olonsa toisinaan alakuloiseksi, mutta jatkuviin surun tai toivottomuuden tunteisiin on puututtava, koska ne voivat estää diabeteksen hyvää itsehoitoa.
  • Stressi: Stressi aiheuttaa verensokeritasosi nousun, kun elimistösi vapauttaa varastoitua glukoosia verenkiertoosi valmistautuessaan ”taistelemiseen tai pakenemiseen”.
  • Uniongelmat: Huonot nukkumistottumukset ja riittämätön uni voivat vaikuttaa negatiivisesti verensokeritasoosi.

Tarvitsemasi tuen saaminen hoitotiimiltäsi, perheeltäsi ja ystäviltäsi on erittäin tärkeä osa diabeteksesi hoitoa. Muista, että avun hankkiminen ei ole heikkouden merkki, vaan merkki siitä, että pyrit saamaan tyypin 2 diabeteksen aktiivisesti hallintaan.

Lähteet
  1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 18.01.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  2. Ilanne-Parikka ym. Diabetes. 1.painos, Kustannus oy Duodecim 2019.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Diabetes päivä kerrallaan
Elintavat | 6 min. lukemisaika

Diabetes päivä kerrallaan

Tyypin 2 diabes on pitkäaikaissairaus, joka vaikuttaa päivittäiseen elämään. Lue lisää, miten sairaus kannattaa huomioida työssä ja matkalla.

 FI23DI00046 (päivitetty 01-2024)