Go to the page content
Elintavat | 5 min. lukemisaika

Maailman diabetespäivä muistuttaa hoidon tärkeydestä

Maailman suurinta terveystietoisuuskampanjaa Maailman diabetespäivää vietetään vuosittain 14.11. Sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta diabeteksesta ja edistää toimia, joilla torjutaan diabeteksen tuomia globaaleja terveysriskejä. Maailman diabetespäivää on vietetty jo kolmenkymmenen vuoden ajan.

Hoitoon pääsy on ensiaskel haittojen torjuntaan

Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy ovat keskeisiä keinoja torjua diabeteksen haittoja. Innovaatiot ovat vieneet diabeteksen hoitoa eteenpäin valtavin harppauksin. Tosiasia kuitenkin on, että kaikille hoitoa ei ole saatavilla ja diabetes on yksi suurimmista globaaleista terveyshaasteista. Suomessa diabetesta sairastaa tällä hetkellä noin 450 000 ihmistä, ja määrä saattaa jopa kaksinkertaistua seuraavan 10–15 vuoden aikana. Innovaatioiden ja hoidon merkitys korostuvat entisestään tulevien vuosikymmenien aikana. Toimia tarvitaan jo nyt.

Diabeteksen hoito kehittyy jatkuvasti – erilaiset innovaatiot insuliinin löytämisestä aina jatkuvasti glukoosia mittaaviin laitteisiin helpottavat arkea ja kirjaimellisesti pelastavat henkiä. Ensisijainen keino diabeteksen riskien torjuntaan on huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Millainen sinun hoitotasapainosi on?

Mietityttääkö diabeteksen hoito? Maailman diabetespäivän asiantuntijaluennolla LT, sisätautien erikoislääkäri ja diabeteslääkäri Pirjo Ilanne-Parikka kertoo lisää omahoidosta ja keinoista parantaa hyvinvointia arjessa.

Sadan vuoden ajan lääketieteelliset innovaatiot ovat pelastaneet miljoonien ihmisten elämän

Insuliinin kehittämisestä on tullut tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta. Keksintö on ollut maailmaa mullistava, ja se on kirjaimellisesti pelastanut ihmishenkiä. Löydös johti myös Nobelin palkintoon heti ensimmäisinä vuosinaan. Ymmärrys diabeteksesta sekä erilaiset hoitomuodot ovat kehittyneet valtavasti kuluneen sadan vuoden aikana.

Insuliinin laajempi tuotanto alkoi jo 1920-luvulla, minkä seurauksena diabetespotilaan elinajanodote kasvoi merkittävästi. Vuosisadan puolivälissä ymmärrettiin, että diabetesta on useita eri tyyppejä, jotka kukin vaativat erilaisia hoitoratkaisuja. Löytöjen myötä lääketieteelliset tutkimukset ja innovaatiot alkoivat keskittyä selvemmin eri diabetestyyppien ominaisuuksiin. Sokerihemoglobiinin tason seurannasta tuli jo 1970-luvulla keskeinen hyvän hoidon mittari, ja sen avulla voidaan seurata elintapojen sekä lääkityksen vaikutusta terveydentilaan pitkällä aikavälillä.

Innovaatiot eivät rajoitu vain itse lääkehoidon kehittymiseen – diabetes on arkeen kokonaisvaltaisesti liittyvä, hoitoa vaativa sairaus. Erilaiset lääkinnälliset laitteet ja ratkaisut tuovat helpotusta arkeen ja tukevat näin tasapainoista elämää sairauden kanssa. 1970-luvulla hoito helpottui kannettavan verensokerimittarin myötä ja hoitoon liittyvät välineet alkoivat kehittyä voimakkaasti. Ensimmäiset insuliinipumput kehitettiin jo 1960-luvulla, ja tänä päivänä pumppuja on saatavilla monipuolisesti erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Jatkuvan glukoosiseurannan järjestelmät ja insuliinikynät ovat yhtä lailla teknologian kehittymisen esimerkkejä ja helpottavat miljoonien diabetespotilaiden elämää.

Diabeteksen hoidosta on tullut uusien innovaatioiden myötä helpompaa. Erilaiset hoitomuodot kehittyvät jatkuvasti, ja niillä pyritään parantamaan hoitoa ja helpottamaan elämää sairauden kanssa.

Sokerihemoglobiinin taso kertoo hyvästä hoitotasapainosta

Erilaisten hoitomuotojen lisäksi tietoisuus omasta hyvinvoinnista on erittäin tärkeää. Tiedätkö, mitä lukuja seurata ja milloin olisi hyvä olla yhteydessä asiantuntijaan? Hyvä diabeteksen hoito vaatii säännöllistä seuraamista ja mittaamista. Sokerihemoglobiini eli HbA1c kertoo pitkän aikavälin verensokerin tasosta. Mitä parempi taso on, sitä varmemmin ehkäiset lisäsairauksien riskejä. Diabetesta sairastavilla yleistavoitteena on sokerihemoglobiinin taso, joka on alle 53mmol/mol. Tarkempi tarve arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Pitkän aikavälin verensokerin mittaaminen kertoo suuntaa-antavasti verensokeritason keskiarvon seurantajakson aikana. Yhtä lailla on keskeistä selvittää verensokerin vaihtelua esimerkiksi vuorokauden aikana. Siksi on tärkeää tehdä arjessa myös verensokerimittauksia. Verensokerin mittauksen sopivan tiheyden arvioivat sinua hoitavat lääkäri ja hoitaja.

Diabetes on etenevä sairaus, ja se vaatii jatkuvaa hoitoa. Huonossa tasapainossa oleva diabetes lisää lukuisten sivusairauksien ja -haittojen riskiä. Aloita hyvän hoitotasapainon varmistaminen jo tänään. Hyviä ohjeita oman hoidon seurantaan löydät esimerkiksi täältä. Tarvittaessa ole yhteyttä sinua hoitavaan asiantuntijaan. Diabetes ei odota – toimi nyt.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

FI21DI00095 (päivitetty 3.1.2021)